skandara laat rechtspraak vastlopen
25 sep 13:36
3 min.
Media

Adviesbureau Skandara laat rechtspraak vastlopen volgens rechter

De rechter die eerder de wet naast zich neerlegde en een veel te lage vergoeding toekende aan Skandara bij een gewonnen zaak, heeft weer van zich laten horen. Het is op zichzelf al vreemd dat een rechter de wet naast zich neerlegt (en daarmee kennelijk op de stoel van de wetgever gaat zitten), maar dat een rechter telkens de publiciteit opzoekt is ook best bijzonder. Wat is er deze keer aan de hand?

Mulderboete gematigd

De boete moest gematigd worden in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Als een rechter namelijk niet binnen 2 jaar uitspraak doet, heeft degene die is beboet recht op een strafkorting van 25%. Omdat de boete dan wordt verlaagd, heeft Skandara ook recht op een vergoeding. Dat heeft de hoogste rechter in Mulderzaken, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bepaald.

De rechter in Den Haag heeft wel de boete verlaagd, maar weigert een vergoeding aan Skandara toe te kennen vanwege de verleende rechtsbijstand. Gelet op het patroon is de rechter er kennelijk op uit om het verdienmodel van Skandara de das om te doen. De rechter tracht hiermee het bestaansrecht van Skandara te vernietigen.

Rechtbank Den Haag en Trias Politica

De rechter is op grond van de wet en rechtspraak gehouden een vergoeding toe te kennen. Dat de rechter hiervan afwijkt is dan ook bijzonder en zelfs gevaarlijk in het licht van de scheiding der machten die we in Nederland kennen. Om de macht niet teveel bij één organisatie te leggen, kent Nederland de zogenoemde Trias Politica. Dat zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is – om de rechtsstaat te beschermen – belangrijk dat elke macht zich houdt aan de Trias Politica. Anders gebeuren er ongelukken.

De wetgevende macht maakt de spelregels. De uitvoerende macht voert de spelregels uit. De rechterlijke macht controleert uitsluitend of de spelregels – die zijn gemaakt door de wetgevende macht – goed zijn toegepast als iemand een beroep doet op de rechter. De rechter MOET zich dus houden aan de wet. Hij kan de wet niet wijzigen. De betreffende rechter in Den Haag weigert consistent – in strijd met de wet en hogere rechtspraak – een vergoeding toe te kennen. Hiermee begeeft de rechter zich op de stoel van de wetgever – en daarmee dus in een ander onderdeel van de Trias Politica.

Adviesbureau Skandara heeft veel zaken in behandeling

De rechter geeft vervolgens aan dat de rechter kastenvol zaken heeft van Skandara. Daardoor worden belangrijkere zaken verdrongen door de stapels aan boetezaken die moeten worden behandeld. Kortom: een rechterstekort waardoor Skandara volgens deze rechter maar zijn bestaansrecht moet opofferen.

Dat gaan we dus niet doen. Wij gaan ons niet opofferen omdat er te weinig rechters zijn bij de rechtbank Den Haag (waar de locaties Gouda, Den Haag en Leiden onder vallen). Het is ook vreemd om in een rechtsstaat dit probleem bij de rechtsbijstandsverlener te leggen en zelf nieuwe spelregels te bedenken als rechter.

Dit neemt niet weg dat wij geen begrip opbrengen voor het feit dat jarenlang is bezuinigd op de rechterlijke macht en er kennelijk onvoldoende is geanticipeerd op het stijgende aantal beroepen. Burgers weten de weg naar de rechter steeds vaker te vinden. Ze laten zich daarbij graag bijstaan, omdat ze het idee hebben dat hun eigen bezwaar- of beroepschrift niet goed wordt gelezen. Ook zijn burgers vaak onvoldoende thuis in de geldende wet- en regelgeving die bovendien alsmaar ingewikkelder wordt. Burgers zoeken dus – terecht – naar hulp. Iets wat de rechter lijkt te miskennen.

Brief naar de rechtbank en het Openbaar Ministerie

We hebben een brief verstuurd naar de rechtbank Den Haag en het Openbaar Ministerie met het verzoek de koppen bij elkaar te steken. Niemand is gebaat bij een rechtbank die vastloopt. Wellicht dat we processen en werkwijzen efficiënter kunnen insteken. We wachten nog op antwoord van beide partijen. Dit lijkt ons de juiste handelwijze.

Verder blijven we hopen dat rechters in Nederland de wet- en regelgeving blijven toepassen. Als het normaal gaat worden dat rechters de wet naast zich neerleggen zijn we reddeloos verloren.

Laat je boete kosteloos door ons beoordelen

Ook jij hebt recht om een boete gratis door ons te laten controleren op rechtmatigheid. Het komt vaak voor dat een boete onrechtmatig is opgelegd of dat je in aanmerking komt voor een lagere boete.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Laat Skandara je boete aanvechten

Upload direct je boete