adviesbureau-skandara-bij-rtlz
10 jan 12:49
2 min.
Media

Adviesbureau Skandara te zien bij RTL Z in het programma Doe Maar Duurzaam

Brahim de Jong, de verkeersjurist bij Adviesbureau Skandara, was op 8 januari 2022 te zien bij RTL Z in het programma ‘Doe Maar Duurzaam’. Daarin vertelde Brahim dat het de moeite waard is om een bekeuring aan te vechten. Ongeveer 25% van de boetes worden onrechtmatig opgelegd.

Aanvechten van een Mulderboete is complex

Brahim de Jong legt op kantoor bij Adviesbureau Skandara uit dat het aanvechten van een Mulderboete een complex proces kan zijn, omdat deze boetes vallen onder het bestuursrecht. In het bestuursrecht doet de rechter uitspraak op grondslag van het beroepschrift. Als je als burger bepaalde gronden niet in het beroepschrift hebt staan, dan hoeft de rechter dat niet te beoordelen. Van de burger wordt dus een actieve houding verwacht bij het aanvechten van de boete. De burger moet zelf uitzoeken waarom de boete onrechtmatig is opgelegd.

Simpel voorbeeld: de BOA is niet bevoegd

Het meest simpele voorbeeld is misschien wel een onbevoegde BOA. Een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente is bijvoorbeeld niet bevoegd om een boete op te leggen voor het rijden door rood licht. Doet de BOA dat wel, dan krijg je de bekeuring wel gewoon thuisgestuurd. Op dat moment wordt van de burger een actieve houding verwacht. Binnen zes weken dient de boete te worden aangevochten en van de burger wordt verwacht dat hij zelf naar voren brengt dat de BOA onbevoegd de sanctie heeft opgelegd.

Voor een leek is het natuurlijk lastig te doorgronden om te beoordelen of een BOA onbevoegd is. Dit is echter slechts één van de voorbeelden.

Gronden om een Mulderboete aan te vechten

De kansrijke beroepsgronden zijn niet beperkt tot een onbevoegde BOA. Zo kan het zijn dat:

Er een staande houding had moeten plaatsvinden;
De verkeerde feit code is gebruikt;
Het dossier niet volledig is (summiere verklaring van de verbalisant of een ontbrekende foto);
Een té lage boete is opgelegd (ook dan kom je onder de boete uit);
De wet niet duidelijk is (zie ook dit blog);
Je bent aangeslagen als personenauto, terwijl je reed op een bromfiets;
De verbalisant bij nader inzien zelf alsnog de zaak intrekt;
De verbalisant niet heeft gereageerd op een vragenbrief van de officier van justitie; of
De wettelijke beslistermijn is overschreden waardoor de boete wordt ingetrokken.

Adviesbureau Skandara vraagt kosteloos het dossier op en maakt kosteloos een beoordeling of de boete terecht is opgelegd. Zo niet, dan zal de boete door ons worden aangevochten tot aan de hoogste rechter. Helemaal gratis.

Kosteloze en professionele rechtsbijstand door Adviesbureau Skandara

Wij zijn gespecialiseerd in het aanvechten van Mulderboetes en doen dit geheel kosteloos. Mocht je professionele en rechtskundige bijstand willen bij het aanvechten van je boete, dan kun je de boete bij ons uploaden.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Je boete gratis aanmelden

Dë expert in het aanvechten van Mulderboetes - schakel ons vandaag nog in!