Bezwaar strafbeschikkingen verkeersovertreding

 Bezwaar strafbeschikking verkeersovertreding

Er worden dagelijks ongeveer 25.000 (!) verkeersboetes van het CJIB uitgedeeld in Nederland. Bezwaar tegen een boete is vaak lastig, maar bent u het niet eens met de boete? Geef dan niet meer op en biedt verzet tegen het CJIB! Want door een boete bent u niet automatisch kansloos voor te hard rijden of bij een andere overtreding. Deze informatie weten veel mensen vaak niet. Maar als er een strafbeschikking is opgelegd, is het wel serieus. Voor een strafbeschikking moet bij het aanvechten formeel geen bezwaar of beroep worden ingesteld, maar daartegen dient verzet te worden ingesteld. Adviesbureau Skandara kan daar kosteloos bij helpen door een jurist met jarenlange ervaring.

Waarom een bezwaar strafbeschikking doen

Bij de officier van justitie van het openbaar ministerie kan het besluit vallen een strafbeschikking uit te vaardigen als u een ernstige verkeersovertreding hebt begaan. De meest voorkomende strafbeschikking is de strafbeschikking voor (fors) te hard rijden en rijden onder invloed. Door het opleggen van de strafbeschikking staan zowel de straf als de schuld vast, tenzij je zelf in actie komt en tijdig verzet instelt tegen de strafbeschikking. Als je niet tijdig verzet instelt tegen de strafbeschikking, dan kan de straf niet meer teruggedraaid worden. In dat geval kun je ook een strafblad krijgen en kunt u het rijbewijs kwijtraken.

Voorkom een strafblad

Een strafbeschikking kan leiden tot een strafblad, omdat van onze wetgever een strafbeschikking juridisch gezien gelijk staat aan een veroordeling door de strafrechter. Een strafblad noem men officieel ‘een uittreksel justitiële documentatie’. In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens staan nauw omschreven wat de gevolgen zijn. Dit kan betekenen dat een licht vergrijp als gevolg heeft dat er geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt afgegeven. Een VOG is belangrijk, omdat steeds meer werkgevers en instanties naar een dergelijke verklaring vragen.

Het is dus belangrijk dat verzet wordt ingesteld tegen de strafbeschikking en dat de boete dat op de strafbeschikking staat niet wordt betaald. Het betalen van een strafbeschikking betekent juridisch gezien dat je ermee akkoord bent. Tegen een strafbeschikking moet binnen 14 dagen na kennisname verzet worden ingesteld. Onder bepaalde omstandigheden is deze termijn 6 weken.

Wist je dat

Adviesbureau skandara al meer dan 5000 zaken heeft gewonnen.

Gevolgen aanvechten van strafbeschikkingen

Nadat er verzet is ingesteld, stopt het CJIB met het incasseren van de boete. Vervolgens kunnen er drie dingen gebeuren dat het verdere verloop bepaalt:

  1. De strafbeschikking wordt ingetrokken, dan wordt de strafvervolging beëindigd;
  2. De strafbeschikking wordt aangepast. Gaat u niet akkoord met de “nieuwe strafbeschikking”? Betaal dan niet en het verzet wordt automatisch toegepast op de nieuwe strafbeschikking; of
  3. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd en zal opnieuw door de rechter worden beoordeeld. Je ontvangt dan een oproep om te verschijnen bij de rechter. De praktijk wijst uit dat een rechter bijna altijd een lagere straf oplegt.

Over het algemeen worden strafbeschikkingen ingetrokken door de officier van justitie of aan de rechter voorgelegd. Het aanpassen van een strafbeschikking gebeurt niet zo vaak, met een uitzondering nu en dan. Omdat veel burgers een bezwaar indienen, duurt de behandeling vaak erg lang. Dat is enerzijds gunstig, omdat rechters vanwege de lange duur van de zaak vaak een strafkorting toepassen. Ook kan de officier van justitie de zaak seponeren vanwege de lange behandelduur. Overtredingen verjaren bovendien na drie jaar.

Adviesbureau Skandara kan kosteloos helpen bij het indienen van een verzetschrift waarom u het niet eens bent met de boete. Upload de boete dan via onze website, dan kunt u in verzet gaan, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Zoals gezegd is het belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen, vanwege de korte verzetstermijn van 14 dagen.

Boete niet betalen? Upload deze hier!