scan auto boete in gouda - bezwaar parkeerboete scanauto
12 mei 14:53
3 min.
Parkeerboetes

Scan auto boete in Gouda

Recentelijk zien we in Gouda een scanauto rondrijden. Daarmee blijft ook Gouda niet achter en probeert ook Gouda de pakkans te vergroten. Adviesbureau Skandara is al bijna 10 jaar gevestigd in Gouda en we helpen graag onrechtmatige boetes bestrijden die zijn opgelegd door de scanauto in Gouda.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting Gouda

De scanauto zal voornamelijk worden ingezet om burgers op te sporen die geen parkeergeld hebben betaald. Parkeergeld is juridisch gezien een parkeerbelasting. Het is een gemeentelijke belasting en komt daarmee in de pot van de gemeente. De parkeerbelasting is geregeld in de Gemeentewet. Omdat het een belasting is, betreft het een volledige fiscale procedure. Dat betekent dat het belastingrecht van toepassing is, waaronder de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet en de Kostenwet invordering rijksbelastingen. De naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt behandeld door de belastingrechter.

Gouda heeft de lokale belastingen uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de parkeerbelasting. Als er dus geen, of onvoldoende, parkeerbelasting is betaald dan volgt er een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de BSGR. Het betreft dus geen boete van het CJIB. Omdat het feitelijk gaat om een gemeentelijke belastingaanslag, vermeerderd met kosten, is geen sprake van een boete. Dat lijkt niet relevant, maar is wel van belang bij het aanvechten.

Verschil tussen boete en naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een scan auto boete wordt opgestuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt echter nooit door het CJIB gestuurd. In het geval van Gouda wordt de naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd door de BSGR. Maar wat zijn nu de verschillen?

Zoals gezegd is het belastingrecht van toepassing. Bij een naheffingsaanslag parkeerbelasting spelen persoonlijke omstandigheden geen rol. De parkeerbelasting is daarmee – zoals dat wordt genoemd – een objectieve belasting. Er wordt – doorgaans – een uur nageheven en er worden daar kosten aan toegevoegd. Zodra sprake is van parkeren dan dient er parkeerbelasting te worden voldaan. Daarbij geldt dat er wel een voorbereidingstijd moet worden gegund om de parkeerbelasting te betalen (zoals het lopen naar de parkeerautomaat). Die tijd is echter zeer beperkt. De parkeerbelasting moet zo snel mogelijk worden voldaan, óók als je bijvoorbeeld in de auto aan het bellen bent terwijl je geparkeerd staat.

Ook de invordering verloopt anders; namelijk weer via het belastingrecht. Bij niet-betaling zal er een aanmaning volgen, vermeerderd met € 8,= aan aanmaningskosten. Daarna volgt een dwangbevel waarbij doorgaans € 45,= in rekening wordt gebracht. Deze bedragen zijn over het algemeen lager dan bij verhoging van het CJIB. In het belastingrecht kun je ook die bedragen van € 8,= en € 45,= aanvechten op grond van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Wij kunnen daarbij helpen. Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen wij ook automatisch om uitstel van betaling. Gemeenten zijn niet verplicht om uitstel te verlenen tijdens de bezwaarfase; Gouda doet dat echter wel.

Scan auto boete aanvechten Gouda

Bij foutparkeerders, bijvoorbeeld bij het parkeren op de stoep, wordt geen naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd maar een boete. Dit mag echter niet zomaar. In januari 2022 heeft Adviesbureau Skandara nog een zaak gewonnen bij het hof waarbij een scanauto onrechtmatig een boete had opgelegd. De scanauto bleek niet bevoegd om boetes op te leggen voor foutparkeren. In Gouda en ook elders maken we met alle plezier en kosteloos bezwaar tegen parkeerboete scanauto om te kijken of in jouw gemeente de wet- en regelgeving wél wordt nageleefd.

Skandara vecht gratis naheffingsaanslagen parkeerbelasting aan

Er zijn talloze gevallen waarbij een naheffingsaanslag parkeerbelasting met succes kan worden aangevochten. Denk bijvoorbeeld aan een (per ongeluk) verkeerd kenteken dat is ingevoerd in de Parkmobile app. Of er is (per ongeluk) een verkeerde zone gebruikt (bijvoorbeeld 28002 in plaats van 28001). Ook als sprake is van het onmiddellijk laden/lossen van (grote of zware) goederen of als sprake is van het onmiddellijk in- of uitlaten stappen van personen kan de naheffingsaanslag parkeerbelasting met succes worden aangevochten. Dan is namelijk geen sprake van parkeren.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Maak bezwaar voor parkeerboete door scanauto

Upload direct je boete online!