Boete via live camerabeelden in Gouda
21 mrt 12:32
3 min.
Media

Boete via live camerabeelden in Gouda

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 maart 2023 tussenarrest gewezen in een zaak waarbij sprake was van het handhaven via een live cameratoezicht in Gouda. De ambtenaar van de gemeente was zelf niet ter plaatse, maar heeft via de camera’s van stadstoezicht de gedraging waargenomen en op basis daarvan een boete opgelegd. Mag dat wel?

Stilstaan op een voetgangersoversteekplaats (zebrapad)

Het gaat om wat oudere zaak uit 2021. De betrokkene stond op 25 mei 2021 binnen vijf meter van een voetgangersoversteekplaats (een zebrapad) stil op de Hoge Gouwe in Gouda. Dit is niet toegestaan en de ambtenaar heeft dit waargenomen via de live camerabeelden van stadstoezicht. Er is een boete opgelegd van € 100,=. De betrokkene wendde zich tot Adviesbureau Skandara met het verzoek om de bekeuring aan te vechten. Hij was immers niet staandegehouden. Bij het opvragen van het dossier bleek dat de boete was opgelegd door een ambtenaar die vanuit het gemeentehuis de live camerabeelden aan het bekijken was. Op basis daarvan is de boete opgelegd.

Regels bij het opleggen van een boete

Een BOA mag een boete opleggen, zonder een staandehouding te verrichten. Over het algemeen wordt aangenomen dat als de ambtenaar niet ter plaatse aanwezig is, er geen staandehouding kan worden verricht. Omdat de ambtenaar in het gemeentehuis zat, kon hij lastig een staandehouding verrichten. Dat verweer zou dus niet slagen.

Wel zijn we in de regels gedoken met betrekking tot de vraag of de boete door middel van het live meekijken op camerabeelden mocht worden opgelegd. Dat bleek een interessante materie.

Wanneer mag een boete via de camera opgelegd worden?

In de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar is neergelegd dat alleen digitaal gehandhaafd mag worden bij het negeren van een C- of G-bord. Er is in deze zaak géén (C- of G-) bord genegeerd, maar een zebrapad. Dit werd dus het verweer zoals dit door Adviesbureau Skandara naar voren is gebracht bij de rechter. Immers, als er een camera is gebruikt dan is sprake van digitale handhaving.

Het Openbaar Ministerie stelde zich echter op het standpunt dat géén sprake is van digitaal handhaven. Er is namelijk geen vaste camera die automatisch flitst en dan kan niet gesproken worden van digitaal handhaven. De kantonrechter in Gouda volgde het standpunt van het Openbaar Ministerie. Adviesbureau Skandara stelde hoger beroep in.

Wat heeft het hof nu besloten?

Het hof heeft op 3 maart 2023 een tussenarrest gewezen. Het hof heeft vastgesteld dat de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar een regeling is die door de Minister is opgesteld. Als de Minister het heeft over digitaal handhaven, dan zal aan de Minister gevraagd moeten worden wat hij heeft bedoeld met digitaal handhaven. Het Openbaar Ministerie is nu door het hof in de gelegenheid gesteld om na te vragen bij de Minister wat hij heeft bedoeld met digitaal handhaven.

Wordt dus vervolgd…

Boete via de camera aanvechten

Heb jij ook een boete gehad zonder dat je bent staandegehouden? Of heb je het vermoeden dat de boete via een camera is opgelegd? Laat ons dan gratis je boete aanvechten. Wij vragen het dossier op en beoordelen of de boete wel via de camera mocht worden opgelegd. Het is niet verstandig om te wachten op het eindarrest van het hof, omdat binnen 6 weken beroep moet worden aangetekend. Je kunt dus nu direct je boete uploaden en wij zorgen ervoor dat we de boete tijdig aanvechten.

Mocht het hof in het eindoordeel tot de conclusie komen dat via de camera geen boete mag worden opgelegd, dan kunnen wij dat in jouw zaak alsnog naar voren naar brengen. Dan hebben we de zaak namelijk al in behandeling. Wacht dus niet en upload direct je boete.

Ook eerder hebben we al zaken gewonnen omtrent digitaal handhaven. Daar speelde echter dat géén waarschuwingsperiode was opgelegd. Wij houden de regels en de handelwijze van het Openbaar Ministerie nauwlettend in de gaten.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete via de camera aanvechten?

Schakel vandaag nog Skandara in!