boete scooter zonder helm - boete helmplicht
26 dec 12:49
4 min.
Feitcodes

Rechter: boete geen helm scooter of helmplicht tussen 1 september 2020 en 1 juli 2021 ten onrechte opgelegd

Voor snorfietsers lijkt de boete voor het niet dragen van een helm soms onterecht, aangezien er nog steeds verwarring heerst over wie precies onder deze verplichting valt. Het algemene recht schrijft voor dat snorfietsen binnen het fietspad moeten rijden, maar velen vragen zich af waarom zij zich dan moeten houden aan de helmregel die voor scooters geldt. Het nieuwe jaar bracht niet altijd duidelijkheid op dit gebied, en het kan zijn dat sommigen zich nog steeds afvragen of de boete terecht is. Als je zich in een vergelijkbare situatie bevindt en advies nodig hebt over de geldende regels en jouw specifieke omstandigheden, kun je altijd bij Skandara terecht. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en staan klaar om je te helpen bij juridische vragen en zorgen. Je zaak verdient duidelijkheid en rechtvaardigheid, en wij zijn er om je te begeleiden.

In het geval van boetes met betrekking tot het niet dragen van een helm tijdens het scooterrijden, heeft Adviesbureau Skandara recentelijk een belangrijke doorbraak bereikt die aantoont hoe essentieel het is om op de hoogte te blijven van de wet- en regelgeving. De kantonrechter in Amsterdam heeft (de cliënt van) Adviesbureau Skandara volledig in het gelijk gesteld. De boetes voor het niet dragen van een helm op een snor- of bromfiets zijn onterecht opgelegd in de periode tussen 1 september 2020 en 1 juli 2021. Wat is er aan de hand?

Feitcodes R536A, R536C en R536E

Het gaat om de feitcodes R536A (geen helm dragen op een bromfiets), R536C (geen helm dragen op een motorfiets) en R536E (geen helm dragen op een snorfiets in gebieden waar dat verplicht is). Al deze feitcodes zijn gebaseerd op art. 60, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. En in die regeling ligt de fout van de regelgever.

Overwegingen van de kantonrechter in Amsterdam

In een ander blog hebben we al uitgelegd dat de rechter de juistheid van de boete moet toetsen op basis van de aangevoerde argumenten. Als je dus niet de juiste argumenten naar voren brengt, blijft de boete in stand terwijl de boete tóch onterecht is opgelegd. In deze zaak heeft Adviesbureau Skandara naar voren gebracht dat een wettelijke grondslag voor het opleggen van een boete ontbreekt. Er was simpelweg sprake van een foutieve verwijzing in de wet- en regelgeving.

De kantonrechter overweegt het volgende over de boete helmplicht:

‘’5. Uit de Staatscourant blijkt dat bij besluit van 26 april 2021, welke op 1 juli 2021, in werking is getreden, het laatste deel van artikel 60 is gewijzigd. Deze aanpassing is het gevolg van de gewijzigde tekst van hoofdstuk III van de Wegenverkeerswet 1994 met ingang van 1 september 2020. Als gevolg hiervan is sindsdien de verwijzing naar artikel 22, zesde lid, van die wet niet meer juist. Een helm dient te zijn voorzien van een EU-, nationale- of VN/ECE-goedkeuring als bedoeld in artikel 21 van de Wegenverkeerswet (WVW). Het voor het betreffende type helm relevante goedkeuringsmerk dient op de helm te worden aangebracht. De wettekst van artikel 60, lid 1 van het RVV luidt vanaf 1 juli 2021 als volgt:

De bestuurder en de passagier van bromfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuring als bedoeld in artikel 21 van de wet en een bij ministeriële regeling aangeduid goedkeuringskenmerk.

6. De aan betrokkene verweten gedraging is begaan op 10 december 2020. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 5 is overwogen bestond op die datum een onvoldoende duidelijke verkeersregel met betrekking tot de helmplicht. De kantonrechter verbindt hieraan de gevolgtrekking dat de wettelijke grondslag voor de strafbaarstelling van overtreding van de helmplicht op dat moment ontbrak. Dit betekent dat de sanctie moet worden vernietigd.’’

En nu in ‘normaal Nederlands’

De kantonrechter is mét Adviesbureau Skandara van oordeel dat de wet niet deugdelijk was tussen 1 september 2020 en 1 juli 2021. Een boete van boete helmplicht of geen helm scooter in die periode zijn dus onrechtmatig opgelegd. Een deugdelijke wettelijke basis ontbrak in die periode. Dat is wel noodzakelijk voor het opleggen van een boete. Mensen die hun bekeuring bij Adviesbureau Skandara in die periode hebben geüpload, zitten veilig: wij gaan ons inzetten om ook al die bekeuringen op te leggen. Deze overwinning toont aan dat zelfs wanneer de politie boetes maximaal oplegt, er ruimte is voor correctie en rechtvaardigheid. Blijf op de hoogte van dergelijke veranderingen door onze nieuwsbrief te volgen, waarin we je direct op de hoogte houden van het laatste nieuws via onze website, Facebook en Instagram. Bij Adviesbureau Skandara zetten we ons in voor jouw rechten en zorgen we ervoor dat je nooit onterecht hoeft te betalen.

Wat als de boete geen helm scooter destijds niet is aangevochten

Als de boete voor het niet dragen van een helm destijds niet is aangevochten, dan staat de sanctie onherroepelijk vast. Dat betekent dat je formeel gezien geen recht meer hebt op teruggave van het sanctiebedrag. Adviesbureau Skandara zal wel aan de minister vragen om ook die boetes terug te draaien. De boodschap is hopelijk nu wel duidelijk: laat elke boete door Adviesbureau Skandara controleren of aan de wettelijke eisen is voldaan. Alleen dan kun je optimaal gebruikmaken van je rechten.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Je onterechte boete gratis aanmelden

Wacht niet te lang en upload je boete zo snel mogelijk via het formulier!