Opgelegde boetes tijdens WK-feesten na winst Marokko
19 dec 08:22
3 min.
Media

Opgelegde boetes tijdens WK-feesten na winst Marokko

Wij krijgen veel signalen binnen over boetes die op kenteken zijn opgelegd tijdens de WK-feesten na de winsten van Marokko tijdens het Wereldkampioenschapstoernooi. Ook is ons gebleken dat vaak een verkeerde feitcode wordt gebruikt door de agent. Hierbij willen we informatie delen met betrekking tot de vraag of het is toegestaan om boetes op kenteken uit te schrijven en wat het boetebedrag is voor het claxonneren (toeteren) zonder geldige reden.

Boete op kenteken; mag je een boete krijgen zonder staandehouding?

In beginsel is het niet toegestaan om een boete op te leggen aan de kentekenhouder, zonder daarbij iemand staande te houden. Het uitgangspunt is namelijk dat de bestuurder bekeurd moet worden en niet de kentekenhouder van het voertuig. Ook is het belangrijk dat iemand zich direct – bij de staandehouding – moet kunnen verdedigen door bij de agent zijn verhaal kwijt te kunnen.

Dat is het uitgangspunt.

De wetgever heeft echter ook een mogelijkheid in het leven geroepen om een Mulderboete aan de kentekenhouder op te leggen. Dit is toegestaan indien er geen reële mogelijkheid bestaat tot het staandehouden van de bestuurder. Al eerder hebben wij uitgelegd hoe rechters over het algemeen oordelen in dit soort zaken. Het komt er kortgezegd op neer dat de verbalisant moet uitleggen waarom hij niet tot een staandehouding kan overgaan. Als hij dit niet doet, dan win je de zaak.

Als de agent zegt dat er meerdere overtreders waren en hij simpelweg om die reden alle bekeuringen op kenteken heeft uitgeschreven, dan win je de zaak ook. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat in ieder geval één van de overtreders moet worden staandegehouden. Maar, als er vele overtreders waren én het voor de agent te gevaarlijk was om een staandehouding te verrichten; dan is dat in beginsel wel toegestaan. Alles is wel afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval.

Adviesbureau Skandara vecht de boete kosteloos aan en zoekt uit waarom de agent geen staandehouding heeft verricht. Wij voeren daarop verweer.

Claxonneren – wel of niet toegestaan bij een (trouw)feest? – Feitcode R419

Het claxonneren valt onder het geven van een geluidssignaal. In art. 28 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is het volgende neergelegd:

‘’Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.’’

Het antwoord is dus dat het claxonneren bij een feest niet is toegestaan. Het claxonneren is uitsluitend toegestaan ter afwending van dreigend gevaar. Het vieren van feest behoort in beginsel niet gevaarlijk te zijn. De omstandigheden tijdens een feest kunnen natuurlijk wel omslaan. Als het dan toch gevaarlijk wordt, dan is het claxonneren wel toegestaan. Dit moet dan wel tot doel hebben om gevaar af te wenden. De verbalisant is verplicht te verklaren over de situatie en of sprake was van dreigend gevaar.

De boete voor het onnodig claxonneren is € 150,= (tarief 2022).

Valt claxonneren onder het onnodig geluid veroorzaken? – feitcode R522

De boete voor het onnodig veroorzaken van geluid is € 250,= (tarief 2022). Dit is dus een stuk hoger dan de boete voor het geven van geluidssignalen terwijl géén sprake is van dreigend gevaar (€ 150,=).

Het veroorzaken van onnodig geluid is strafbaar gesteld in art. 57 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dat artikel gaat echter over het onnodig veroorzaken van geluid door middel van piepende banden, onnodig gas geven (bijvoorbeeld bij het verkeerslicht of met een Mercedes-AMG of Audi-RS). Het claxonneren valt niet onder art. 57 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Veel agenten weten dit niet en schrijven toch een boete uit voor feitcode R522 met het hoge sanctietarief. Als je dit niet op tijd aanvecht, dan zul je de hoge boete moet betalen terwijl dit onterecht is. Het systeem is zo ingericht dat van jou, als burger, wordt verwacht dat je beroep instelt en aanvoert dat ten onrechte een foutieve feitcode is gebruikt.

Maar geen zorgen; natuurlijk helpen we jou daarbij. Helemaal kosteloos. Dien vandaag nog jouw boete bij ons in, zodat we direct kunnen controleren of bij jouw boete wel de juiste feitcode is gebruikt. Van een beroep mag je nooit slechter worden. De boete kan dus bij het aanvechten niet hoger worden. Hooguit wordt het beroep afgewezen; je kunt er dus alleen beter van worden. Dát is dan wel weer goed geregeld. Zelf hoef je dan alleen nog achterover te leunen om te kijken hoe wij ons werk voor jou verrichten. Helemaal gratis.

Dit blog is geschreven door H. (Hafid) Iaazza LLB op 19 december 2022

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete aanvechten?

Dien vandaag nog jouw boete bij ons in!