de menselijke maat bij een boete
24 okt 11:43
4 min.
Verkeersboetes

De menselijke maat bij een boete

Een boete is een punitieve sanctie. Dat betekent dat een boete puur is bedoeld om jou ‘financieel pijn te doen’. De agenten en BOA’s op straat kunnen zelf besluiten of ze overgaan tot het opleggen van een boete of dat ze het houden bij een waarschuwing. Daartoe zijn ze bevoegd. Dat noemen we een discretionaire bevoegdheid. De agent kan bijvoorbeeld rekening houden met jouw verhaal bij de staandehouding en naar aanleiding daarvan het opleggen van een boete achterwege laten. Daarbij geldt wel dat sprake is van een alles-of-niets-situatie. De agent legt of de volledige boete met het sanctiebedrag dat daarbij hoort of hij laat de boete in zijn geheel achterwege. De agent kan niet zelf een bedrag uitkiezen wat in zijn ogen redelijk is.

In dit blog zullen wij kort ingaan op de vraag hoe een boete kan worden aangevochten, wie de boete wél kan matigen en zullen wij het hebben over de menselijke maat bij een boete.

Mulderboete aanvechten via het Digitaal Loket Verkeer

De meest simpele manier om een Mulderboete aan te vechten is door (administratief) beroep aan te tekenen bij de officier van justitie via het Digitaal Loket Verkeer van het Openbaar Ministerie. Je kunt daar het CJIB-nummer invoeren, de pleegdatum en -tijdstip en vervolgens kun je je argumenten naar voren brengen. Het is verstandig om alleen aan te geven dat je het niet eens bent met de boete, je eerst het dossier wilt inzien en later met de argumenten zal komen. Je kunt daarbij ook direct verzoeken om het beroep mondeling toe te lichten. Als je dan het dossier binnen hebt dan kun je vervolgens mondeling toelichten om welke reden je het niet eens bent met de boete.

Het matigen van een Mulderboete

Zoals gezegd kan de agent of BOA een boete niet op de helft vaststellen. Hij zal of géén boete moeten opleggen of het volledige bedrag. Vervolgens kun je in beroep gaan en aangeven waarom jij vindt dat de boete gematigd moet worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de overtreding wel hebt begaan, maar dit het gevolg is van een iemand anders die een verkeersfout maakte en daardoor een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Het is dan wellicht rechtvaardiger om de helft van de boete te krijgen in plaats van het volledige bedrag. Als de officier van justitie het niet eens is met jouw argumenten, dan zal hij het (administratieve) beroep afwijzen. Vervolgens kun je in beroep bij de kantonrechter. Ook de kantonrechter heeft de bevoegdheid om een sanctie op een lager bedrag vast te stellen.

De menselijke maat bij een boete

Uiteraard is het de bedoeling dat altijd de menselijke maat in acht moet worden genomen. Allerlei omstandigheden kunnen reden zijn om de officier van justitie of rechter te vragen om de boete te matigen.

Een simpel voorbeeld:

Een jongeman van 18 jaar, studerende en leeft van een studiefinanciering van € 350,= per maand, heeft een auto gekocht maar heeft moeite met het betalen van de autoverzekering omdat hij geen schadevrije jaren heeft opgebouwd. Hij besluit het voertuig te stallen bij een garage, het voertuig te schorsen en de autoverzekering op te zeggen totdat hij een baan heeft en alles wel kan bekostigen. Na een jaar vergeet hij de schorsing te verlengen en krijgt de jongeman een boete van € 400,= voor het niet hebben van een autoverzekering.

We hebben nu ook man van 35 jaar die lak heeft aan de regels en zijn verantwoordelijkheden simpelweg niet wil nakomen. Hij vindt van zichzelf dat hij een goede chauffeur is en helemaal geen autoverzekering nodig heeft. Hij maakt toch geen ongeluk. Er wordt een boete opgelegd van € 400,= voor het niet hebben van een autoverzekering.

Wat opvalt is dat beide personen hetzelfde boetebedrag hebben ontvangen. In de wet is namelijk geregeld dat de RDW een zogenoemde registercontrole mag uitvoeren en als daarbij wordt vastgesteld dat géén sprake is van een schorsing en géén sprake is van een autoverzekering, er dan een boete van € 400,= opgelegd moet worden.

Iedereen voelt natuurlijk wel aan dat de situatie van de jongeman véél minder ernstig is dan de situatie van de 35-jarige man. De jongeman van 18 zou er verstandig aan doen om beroep aan te tekenen tegen zijn boete om zijn (persoonlijke) situatie uit te leggen. De kans is daarbij zeer groot dat de rechter zijn boete zal matigen vanwege de omstandigheden van het geval. Aan de procedure bij de rechter zijn verder geen kosten verbonden, dus er is alle reden om het in ieder geval te proberen.

Het is dus belangrijk om bij een opgelegde boete altijd voor jezelf te bekijken wat de situatie is en of er geen redenen zijn om de rechter te vragen om de boete te matigen. Wij hebben veel ervaring bij het aanvechten van boetes en kunnen helpen om te beoordelen of sprake is van een situatie waarbij het kansrijk kan zijn om een beroep te doen op de rechter. Upload gerust je boete en leg ons de situatie uit zodat wij kosteloos kunnen kijken of het zinvol is om de boete aan te vechten. Als het zinvol is om de boete aan te vechten helpen wij je om de zaak voor te leggen aan de officier van justitie en rechter. Ook kijken wij dan meteen of de boete wel voldoet aan de eisen van de wet. Dat blijkt namelijk niet altijd zo te zijn en dat kan wellicht aanleiding zijn om de boete helemaal van tafel te krijgen. Wij ontzorgen je wat dat betreft volledig. Hoe mooi is dat?

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Meer weten of advies nodig?

Neem contact met ons op