De zitting bij de rechtbank in Mulderzaken
4 apr 08:47
4 min.
Media

De zitting bij de rechtbank in Mulderzaken

Als de officier van justitie het beroep heeft afgewezen, is er een mogelijkheid om daartegen beroep in te stellen bij de kantonrechter. Doorgaans vindt er dan een zitting plaats. Wij leggen graag aan je uit wat de gang van zaken is tijdens een zitting.

Beroep bij de kantonrechter

De officier van justitie besluit dat de boete gedeeltelijk of geheel terecht is opgelegd en verklaart het beroep ongegrond. Dat betekent dat het (administratieve) beroep bij de officier van justitie is afgewezen. Binnen zes weken staat beroep open bij de kantonrechter. In Mulderzaken wordt dit beroep ingediend bij de officier van justitie. Die gaat nóg een keer de zaak beoordelen en als hij niet van gedachten is veranderd, dan zet de officier van justitie het beroepschrift, samen met het dossier, door naar de kantonrechter. Dit is het kantongerecht waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Als de overtreding in Amsterdam is begaan, zal de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam het beroep beoordelen.

Er zijn geen kosten verbonden aan een procedure bij de kantonrechter. Wel geldt de eis dat er ‘zekerheid’ gesteld moet worden. Dit betekent dat de boete vooruitbetaald moet worden. Als de boete hoger is dan € 234,- (incl. administratiekosten), dan is een voorschot van € 234,- voldoende. Als de boete dus € 300,- is, dan is voldaan aan de eis om zekerheid te stellen als een bedrag van € 234,- is betaald aan het CJIB.

Tijdens de procedure bij de kantonrechter stopt het CJIB met de incasso, totdat er uitspraak is gedaan door de kantonrechter.

Oproep om te verschijnen bij de kantonrechter

Het kan enige tijd duren (soms zelfs langer dan een jaar), maar op een gegeven moment ontvang je een oproep om te verschijnen bij de kantonrechter. In de oproep is vermeld dat getuigen en deskundigen meegebracht kunnen worden. Dit gebeurt niet vaak in Mulderzaken, maar is dus wel mogelijk. Als je dit wil doen is het belangrijk om de rechtbank hiervan (minimaal) 10 dagen van tevoren in te lichten. De kantonrechter is niet verplicht om de getuige of de deskundige te horen, als het niet relevant is voor de zaak.

Zitting bij de kantonrechter

De kantonrechter is de voorzitter van de zitting en de kantonrechter wordt bijgestaan door de griffier. De griffier zal tijdens de zitting ook aantekeningen maken, maar is verder geen procesdeelnemer.

Gebruikelijk is dat degene die beroep heeft ingesteld dit beroep mag toelichten. Vervolgens mag iemand van het Openbaar Ministerie een standpunt innemen. De kantonrechter stelt daarna meestal nog wat vragen en geeft partijen daarna nog een keer de gelegenheid om te reageren op elkaars standpunten. Daarna sluit de kantonrechter de behandeling van de zaak. Er kan direct uitspraak worden gedaan of de uitspraak wordt binnen 2 weken gedaan.

De zitting duurt ongeveer 10 minuten.

De kantonrechter kan ook kiezen voor een andere gang van zaken, maar het voorgaande is gebruikelijk in Mulderzaken. De uitspraak ontvang je op papier en als de boete hoger is dan € 110,-, dan is er nog de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.

Adviesbureau Skandara ingeschakeld om de Mulderboete aan te vechten

In het geval je Skandara hebt ingeschakeld, ontvangen wij de oproep om te verschijnen bij de kantonrechter. Wij nemen de cliënten niet mee naar de zitting, tenzij ze dat graag willen of als wij denken dat het noodzakelijk is. Dit gebeurt zelden en in bijna alle gevallen kan Skandara de klant vertegenwoordigen tijdens de zitting. De klant hoeft dan zelf niet naar de zitting.

Bij winst wordt het geldbedrag automatisch teruggestort naar het bankrekeningnummer waarmee de boete is betaald en ontvang je van ons een berichtje. Meestal doen we dit via Whatsapp of e-mail.

Als wij de zaak kansrijk achten voor een hoger beroep, dan regelen wij dit automatisch. Daar hoef je niet om te vragen.

Wat kan de kantonrechter beslissen?

Kantonrechters zijn vriendelijke rechters die vaak begrip kunnen opbrengen voor een situatie. Kantonrechters kunnen zich goed inleveren in bepaalde situaties. Ook kijkt de kantonrechter of het bewijs voldoende is (als je naar voren hebt gebracht dat het bewijs onvoldoende is).

De kantonrechter kan een aantal dingen doen:

  • De zaak uitstellen om het Openbaar Ministerie of de burger in de gelegenheid te stellen te voldoen aan een opdracht;
  • De zaak toewijzen en de boete vernietigen;
  • De zaak afwijzen en de boete in stand houden; of;
  • De zaak gedeeltelijk toewijzen en de boete op een lager bedrag vaststellen.

De kantonrechter is verplicht om uitspraak te doen. Een rechter mag dat niet weigeren. De enige uitzondering is daarbij als de Mulderboete niet vooruit is betaald (dat is namelijk verplicht) of als de boete inmiddels is vernietigd (en je dus geen belang meer hebt bij een procedure).

Laat je boete kosteloos aanvechten door Skandara

Adviesbureau Skandara is gespecialiseerd in het aanvechten van verkeersboetes, de zogenoemde Mulderboetes. Wij nemen het werk kosteloos voor je uit handen. Ook kun je bij ons terecht met al je vragen. Ook als je zelf al een deel van de procedure hebt doorlopen, kunnen we op elk moment nog bijspringen.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Stel beroep in bij de kantonrechter

Geef het uit handen aan Skandara