Boete zonder staandehouding

boete-zonder-staandehouding

Heb je ooit voor het eerst gehoord van een “boete zonder staandehouding”? Het kan verwarrend zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen wat dit betekent en wat je kunt doen als je in deze situatie terechtkomt. Tegenwoordig wordt vaak een boete zonder staandehouding opgelegd. Bij boetes van een vaste flitspaal is dit toegestaan. Er bestaat dan namelijk geen mogelijkheid om de bestuurder staande te houden door een agent. De kentekenhouder is dan verantwoordelijk voor de boete. Hij moet zelf maar de boete verhalen bij degene die toen gereden heeft.

Wat veel mensen vaak niet weten is dat een boete ook zonder staandehouding mag worden opgelegd, als de verbalisant geen reële mogelijkheid heeft gehad tot het staandehouden van de bestuurder. Maar wanneer kan nu gezegd worden dat er geen reële mogelijkheid bestond tot het staandehouden van de bestuurder? De hoogste rechter is redelijk streng op dit punt. Als er wel een mogelijkheid bestond om de bestuurder staande te houden, dan moet van die mogelijkheid ook gebruik worden gemaakt. Als er dan geen staandehouding heeft plaatsgevonden, leidt dat tot vernietiging van de boete. Een boete gekregen én niet staande gehouden is altijd zinvol om aan te vechten door ons. Wij zoeken dan uit om welke reden de agent of BOA geen staandehouding heeft verricht en gaan daartegen in verweer.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Upload een verkeersboete

Een boete gekregen? Wij gaan gratis en deskundig voor je aan de slag!

Bezwaar tegen een boete aan een jurist overlaten

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de hoogste rechter in verkeersboetezaken (de Mulderzaken), heeft veel arresten gewezen over de vraag wanneer er nu wel of geen reële mogelijkheid bestond tot het staandehouden van de bestuurder. Het is daarmee behoorlijk afhandeling van wat de feiten en omstandigheden op dat moment waren.

Indien niet is staande gehouden, dan is de verbalisant verplicht om aan te geven waarom er geen staandehouding heeft plaatsgevonden. Als hij dit niet doet, moet de boete worden vernietigd. Van de verbalisant wordt verwacht dat hij concreet maakt waarom er – in die specifieke situatie – geen mogelijkheid bestond tot het staandehouden van de bestuurder. Meestal geeft de agent één van de volgende redenen aan:

 • De agent reed in een onopvallend politievoertuig zonder stopmiddelen;
 • De agent kon niet bij het voertuig komen in verband met de verkeerssituatie;
 • De agent had een melding;
 • De agent was in privétijd;
 • De agent was bezig met een andere taak;
 • De agent zag twee hardrijders op de snelweg en besloot er één staande te houden en de ander op kenteken uit te schrijven;
 • De agent zag een bruiloftstoet met 20 overtreders en besloot alles op kenteken uit te schrijven;
 • Het voertuig reed weg van de agent;
 • Er was sprake van een statische controle (agent die bijvoorbeeld bij een verkeerslicht staat te wachten op mensen die door rood rijden);
 • De agent was bezig met een undercoveractie die hij niet wilde verstoren;
  Vanwege corona (en het daarmee hangende besmettingsgevaar) heeft er geen staandehouding plaatsgevonden; of
 • De agent reed in een bijzonder voertuig (bijvoorbeeld een ME-voertuig of in een voertuig met een waterkanon);

 

De vraag is nu: wat accepteert het gerechtshof wél als geldige reden om geen staandehouding te verrichten en wat niet? Wij proberen daar – voor zover mogelijk – helderheid in te bieden. 3 zaken waar je sowieso op kunt letten zijn:

Controleer de geldigheid: Controleer allereerst de geldigheid van de boete. Controleer de gegevens van het voertuig, de plaats, tijd en aard van de vermeende overtreding. Vergelijk deze gegevens met jouw eigen herinneringen en bewijs. Het is mogelijk dat er fouten zijn gemaakt, zoals een verkeerde nummerplaat of een verkeerde locatie.

Bekijk de algemene voorwaarden: Ga na wat de algemene voorwaarden zijn voor het betwisten van de boete. Deze informatie is vaak te vinden op de website van de instantie die de boete heeft opgelegd. Lees de instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de termijnen en vereisten om bezwaar te maken.

Dien bezwaar in: Als je van mening bent dat de boete onterecht is, kun je bezwaar maken. Er is mogelijkheid tot het online indienen van de boete. Zorg ervoor dat je alle relevante documenten, bewijsstukken en jouw argumenten bijvoegt. Het is raadzaam om dit binnen de aangegeven termijn te doen om te voorkomen dat jouw bezwaar wordt afgewezen wegens te late indiening.

Boete zonder staandehouding kansrijk om aan te vechten!

Of een boete die is opgelegd zonder staande houden kan worden gewonnen, is vaak zeer afhankelijk van wat de verbalisant in het dossier heeft genoteerd. Dat dossier kan alleen worden opgevraagd bij het aanvechten van de boete en is dus vooraf niet bekend. Wij nemen dit werk kosteloos voor je uit handen. Wij vragen bij het aanvechten van de boete automatisch het dossier op die wij daarna grondig zullen bestuderen.

Als vuistregel geldt dat als de verbalisant tijdens het proces verbaal niet heeft aangegeven waarom hij geen staandehouding heeft verricht, de boete wordt vernietigd. Ook als de verbalisant te summier heeft genoteerd om welke reden er geen staandehouding heeft plaatsgevonden, zal de boete ook vernietigd moeten worden. Adviesbureau Skandara heeft vele winsten geboekt als het gaat om zaken waarbij er geen staandehouding heeft plaatsgevonden.

Uitspraak Gerechtshof

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat als de verbalisant zegt dat het voertuig te ver weg was, de verkeerssituatie het niet toeliet, de verbalisant een melding had, de verbalisant in privétijd was, er sprake was van een bruiloftsstoet, de verbalisant bezig was met een andere taak, de verbalisant een statische controle heeft uitgevoerd of als de verbalisant geen staandehouding heeft uitgevoerd wegens corona, dit allemaal onvoldoende is. In al deze gevallen heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de boete vernietigd en heeft de burger de zaak gewonnen. Het hof wil méér gegevens zien.

Als de verbalisant aangeeft dat hij in privétijd was zal hij daarbij ook moeten aangeven dat hij in zijn privéauto reed die niet was voorzien van stopmiddelen. Als de verbalisant aangeeft dat hij een melding had, zal hij ook moeten aangeven wat die melding precies was (zodat de urgentie kan worden beoordeeld). Als de verbalisant aangeeft dat de verkeerssituatie geen staandehouding toeliet, zal hij zijn positie kenbaar moeten maken ten opzichte van de overtreder en de overige verkeersomstandigheden nader moeten schetsen. Als de verbalisant aangeeft niet de beschikking te hebben gehad over stopmiddelen, zal hij moeten uitleggen dat die middelen noodzakelijk waren voor een staandehouding.