Etnisch profileren en discriminatie bij de politie

We weten dat het gebeurt; etnisch profileren bij de politie. Je wordt voor een controle staandegehouden, zonder dat daar een goede reden voor is. Uiteindelijk heeft de staandehouding plaatsgevonden op grond van etnische profilering; met andere woorden: je bent voor een (verkeers)controle eruit geplukt vanwege je uiterlijk. Dit is niet toegestaan. Een probleem daarbij is het bewijs. Hoe bewijs je dat een agent jou aan een verkeerscontrole heeft onderworpen op grond van je uiterlijk? Dat is natuurlijk erg lastig. De agent heeft namelijk de vrijheid om willekeurig een auto te controleren om de kijken of de auto (of de bestuurder) voldoet aan de wet- en regelgeving. Die willekeurige controle mag natuurlijk niet gebaseerd zijn op discriminatie. Dat het voorkomt is inmiddels wel duidelijk. Het is evident dat dit een rol speelt bij de politie (maar ook bij andere instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst). Wij willen hier extra aandacht aan besteden bij het aanvechten van de verkeersboetes. Zo dragen ook wij ons steentje bij om Nederland minder discriminatoir te maken.

Boete bij etnisch profileren door de politie

Er zijn al talloze rapporten verschenen waaruit blijkt dat sprake is van etnisch profileren. Ook zijn er talloze klachten (mede door ons) ingediend bij de politie op grond van discriminatie. Recentelijk is met het onderzoek naar discriminatie door 2doc in de documentaire ‘De Blauwe Familie’ gebleken dat intern bij de politie wel degelijk sprake is van discriminatie. Er wordt gesproken van een ‘verrotte cultuur’ binnen de politieorganisatie. Het gebeurt dus ook op straat, bij de simpele verkeerscontroles. Het kan zijn dat tijdens die – onrechtmatige – verkeerscontrole een boete voortvloeit. Die boete moet zeker worden aangevochten, wij helpen daar graag bij.

Mocht je vermoeden dat je bent staandegehouden vanwege je afkomst/uiterlijk en uiteindelijk ook een boete hebt gehad, meld dit dan direct bij het aanmelden van de bekeuring. Wij zullen naar voren brengen dat de staandehouding (vermoedelijk) is ingegeven vanuit discriminatie (ongelijke behandeling op basis van afkomst). In het belastingrecht heeft de hoogste rechter al geoordeeld dat de bewijslast omgedraaid moet worden als een belastingplichtige motiveert dat sprake is van discriminatie. Dat maakt het bewijsprobleem al een stuk simpeler.

boete door etnisch profileren politie

Wij zullen ons best doen om ook de hoogste rechter in boetezaken ervan te overtuigen dat sprake is van een onmogelijke bewijspositie. Wij zullen aanvoeren dat de boete moet worden vernietigd vanwege de discriminatoire wijze van controleren. Let op: het wordt nu erg technisch-juridisch:

Indien een verkeerdeelnemer in het verkeer wordt onderworpen aan een controle op basis van een criterium dat jegens de verkeersdeelnemer leidt tot een schending van een grondrecht, zoals een schending van het verbod op discriminatie naar afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging, is sprake van een uitzonderlijke situatie. Deze uitzonderlijke situatie dient ertoe te leiden dat de boete moet worden vernietigd, omdat tijdens de controle is gehandeld op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Het opleggen van een boete op grond van de feiten en omstandigheden die door de controle aan het licht zijn gekomen, moet onder die omstandigheden ontoelaatbaar worden geacht.

Klacht indienen politie wegens discriminatie

Wat in ieder geval moet gebeuren indien je denkt dat je bent staandegehouden vanwege je uiterlijk, is het indienen van een klacht bij de politie. Ongeacht de uitkomst van de klacht is het belangrijk dat de klacht wordt ingediend. De klacht wordt namelijk geregistreerd bij de politie en ook de klachtgronden worden daarbij geregistreerd. Benoem dus in het rapport duidelijk dat je een klacht indient vanwege het feit dat je er – vermoedelijk – bent uitgeplukt voor een (verkeers)controle vanwege je afkomst/uiterlijk. Daarmee wordt de klacht geregistreerd. De politie kan zich bij het publiceren van het jaarrapport dan niet verschuilen achter de cijfers (‘kijk eens, wij ontvangen geen klachten over discriminatie’).

Een klacht kan heel makkelijk via de website van de politie worden ingediend: klik hier

Maak je niet druk over de uitkomst van de klacht. Dat de klacht is geregistreerd (en dat is al voor het indienen van het formulier), is dat al meer dan voldoende om etnisch profileren in de toekomst aan te pakken.

Kosteloze, professionele en kundige rechtsbijstand

Adviesbureau Skandara heeft een ruime ervaring op het gebied van het aanvechten van verkeersboetes. Ook gaan we regelmatig naar het politiebureau en voeren daar gesprekken met teamchefs om te spreken over het tegengaan van etnisch profileren. Wij ruiken inmiddels wanneer sprake is van etnisch profileren en zitten er bovenop. De overheid dient daarbij ook de consequenties te aanvaarden: indien sprake is van etnisch profileren dient een opgelegde boete, die uit de staandehouding volgt, te worden vernietigd.