Aanvechten verkeersboete (M)

 

Meest gestelde vragen voor het aanvechten van een verkeersboete (M)

Wanneer u het niet eens bent met uw boete van het cjib, kunt u beroep doen op de expertise van Skandara.

In verband met de grote hoeveelheid van aangemelde verkeersboetes (de zogenoemde Mulderboetes) zijn wij helaas alleen nog bereikbaar via Whatsapp op het nummer 06-46441731. Dit doen wij om de dienst gratis te houden voor onze klanten. Omdat wij vaak dezelfde vragen krijgen zullen wij onze klanten verwijzen naar deze pagina indien de vraag die gesteld wordt hier reeds is beantwoord.

Welke verkeersboetes nemen jullie gratis in behandeling?

Wij nemen elke Mulderbeschikking in behandeling. Dit zijn de meest voorkomende verkeersboetes (lichte snelheidsovertredingen, rood licht, gordel, parkeren etc.). Als er op de brief rechtsboven een M is te zien, dan kun je deze gratis bij ons aanmelden om aan te vechten.

Ook de strafbeschikkingen, met de letter O, kunnen we inmiddels gratis aanvechten. De coronaboetes vallen ook onder deze categorie. Upload de boete gemakkelijk via onze website en wij gaan kosteloos aan de slag.

Hoe meld ik een boete aan bij jullie?

Als je het niet eens bent met de boete, kun je een boete aanmelden door een foto te sturen van de boete via Whatsapp naar 06-46441731. Je kunt de boete ook direct uploaden via onze website. Klik hier om de boete direct aan te melden bij ons. Je wordt vervolgens verder geholpen. Wij zullen beroep instellen bij de officier van justitie en zo nodig beroep instellen tot aan de hoogste rechter.

Kun je ook terechte boetes aanvechten?
 • Er zijn talloze redenen waarom een verkeersboete onterecht kan zijn opgelegd (ook al is de gedraging soms wel begaan).
  Denk aan de volgende aspecten:
  De verbalisant blijkt niet bevoegd (een ambtenaar die moet controleren op afval deelt ineens een parkeerboete uit);
 • Er ligt geen ondertekend proces-verbaal ten grondslag aan de boete;
 • De bekeuring is ten onrechte aan de kentekenhouder opgelegd in plaats van aan de bestuurder;
 • De verklaring van de verbalisant is onvolledig waardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de gedraging is begaan;
 • Er is een verkeerde feitcode opgelegd waardoor je eigenlijk een lagere boete had moeten krijgen.

Bovenstaande zaken zijn voor de burger vaak ingewikkeld om uit te zoeken. Bovendien kun je pas zien of een boete terecht en conform wet- en regelgeving is opgelegd als je het dossier grondig hebt bestudeerd. Daarvoor moet je het dossier opvragen en gronden aanvoeren tegen de boete. Dit werk nemen wij voor je uit handen.

Hoe kan het dat jullie het kosteloos kunnen aanbieden?

Met het winnen van de zaak worden worden wij betaald door de overheid. Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is eigenlijk heel logisch. Jij schakelt een rechtsbijstandverlener in. Op het moment dat jij de zaak wint, omdat de boete vernietigd of gematigd moet worden, dan moet de tegenpartij jouw kosten voor rechtsbijstand vergoeden. In dit geval is de overheid de tegenpartij, omdat de boete vanuit de overheid is opgelegd. Het Openbaar Ministerie zal jouw kosten voor rechtsbijstand moeten vergoeden. Zij zullen dit rechtstreeks naar ons overmaken. De boete wordt door het CJIB – indien en voor zover al betaald – teruggestort op het bankrekeningnummer waarmee betaald is.

De procedure bij de rechter is ook kosteloos. Wel wordt het stellen van ‘zekerheid’ vereist. Dit betekent dat de boete vooruitbetaald moet worden. Bij winst wordt dit bedrag teruggestort.

Moet de boete betaald worden?

Het aanvechten van een Mulderboete bestaat uit drie fases:

 1. Beroep bij de officier van justitie
  De boete betalen is in dit stadium nog niet aan de orde. Het mag wel indien je dit prettiger vindt. Als de officier van justitie het beroep afwijst dan ontvang je een nieuwe acceptgiro.
 2. Beroep bij de kantonrechter
  U moet betalen in dit stadium. Bij boetes hoger dan € 225,= moet er minimaal € 225,= + € 9,= administratiekosten (=€ 234,=) betaald worden. Anders is de zaak direct verloren en moet de boete alsnog betaald worden. Mocht je echt niet kunnen betalen, dan kunnen wij financiële stukken aan de rechter laten zien waaruit blijkt dat het niet lukt om de boete te betalen. Deze stukken zul je dus tijdig aan ons moeten geven zodat wij deze naar de rechter kunnen sturen. Mocht de rechter alsnog vinden dat je de boete wel kan betalen, dan zal hij doorgaans nog een termijn van 4 weken geven om de boete alsnog te betalen.
 3. Beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  In dit stadium is de boete – als het goed is – reeds betaald. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de hoogste rechtsprekende instantie op het gebied van de Mulderboetes. De raadsheren staan er om bekend dat zij veel expertise hebben op het gebied van dit soort zaken. Dit in tegenstelling tot kantonrechters die vaak moeite hebben met dit soort procedures, omdat zij dit soort zaken even op hun bordje krijgen om af te handelen. Een kantonrechter besteedt heel weinig tijd aan dit soort zaken, terwijl het hof een aantal raadsheren heeft die zich enkel bezig houdt met dit soort zaken.
Hoe lang duurt de procedure?

Gelet op het grote aantal zaken dat wordt aangebracht bij de Rechtbanken en het hof kan het enige tijd duren voordat de zaak is afgedaan. De officier van justitie beslist doorgaans binnen 6 maanden. De kantonrechter doorgaans ook binnen 6 maanden. Dan zit je dus al op (ruim) 12 maanden nadat er beroep is aangetekend bij de officier van justitie. Bij het hof is er op dit moment een achterstand en kan het zomaar 24 maanden duren voordat er uitspraak wordt gedaan in een zaak. Je zit dan al gauw op 36 maanden. Aangezien je de boete toch al betaald hebt en je verder niets hoeft te doen (wij doen immers al het werk), is enige geduld ook wel op zijn plaats. Je wilt uiteraard wel dat er goed naar jouw zaak gekeken wordt.

Hoe groot is de kans dat de boete wordt vernietigd?

Dit is moeilijk in te schatten en ook sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden en de aard van de boete. Snelheidsboetes worden doorgaans minder snel vernietigd dan bijvoorbeeld parkeerboetes. Elk boetedossier dient echter apart te worden bekeken en te worden bestudeerd. Het is daarom lastig om op voorhand aan te geven hoe groot de kans is dat de boete wordt vernietigd en zelfs ook sterk afhankelijk van welke (kanton)rechter je hebt. Niet geschoten is echter altijd mis en waarom zou je het niet doen als je niets te verliezen hebt en er geen tijd en moeite in hoeft te steken? Je kunt je eigen zaak wel sterker maken door ons op voorhand te vertellen hoe het precies is gegaan en eventueel getuigenverklaringen naar ons toe te sturen. Wij kunnen dit dan in de procedure gebruiken. Als je hier hulp mee wenst dan kun je contact met ons opnemen via Whatsapp (06-46441731).

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure?

Door de desbetreffende instanties word je op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Houd de brieven die je ontvangt dus goed in de gaten. Je hoeft ze niet te bewaren want wij ontvangen een kopie van alle brieven die jij ook ontvangt. Maar lees ze wel goed door. Zo weet je óf en wanneer je een boete vooruit moet betalen en of je (een gedeelte van je) geld terugkrijgt. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je uitsluitend via Whatsapp contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij helaas niet bereikbaar in verband met de drukte. Dit doen we echter allemaal in het belang voor de klant, om onze dienstverlening kosteloos te houden.

Waarom zou ik jullie inschakelen?

Je hoeft ons uiteraard niet in te schakelen. Wij zijn echter gespecialiseerd in dit soort zaken en hebben er al duizenden behandeld. Om die reden kunnen wij bijvoorbeeld verwijzen naar eerdere uitspraken van rechters waarbij de casus gelijkluidend was. Wil je echter zelf alle regie houden, naar de zitting gaan en zelf de brieven schrijven dan adviseren wij je zaak niet bij ons aan te melden. Als je de zaak bij ons aanmeld dan geef je de regie uit handen en zullen wij proberen de boete van tafel te krijgen. Wij zullen je niet constant op de hoogte houden van elke brief die wij hebben verstuurd. Als je dit wel graag wil, dan kun je de boete beter zelf aanvechten.

Hoe gaan jullie om met mijn persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig om aan te kunnen tonen dat wij gemachtigd zijn om als vertegenwoordiger namens jou op te treden. Daarbij gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij hebben dit vastgelegd met een privacyverklaring.