boa mogen geen boetes uitdelen bij digitaal handhaven
18 jan 12:49
2 min.
Media

Gerechtshof: BOA’s niet bevoegd om digitaal te handhaven

Enkele weken geleden stelde de kantonrechter in Amsterdam Adviesbureau Skandara nog in het gelijk vanwege een lek in de wet. Een paar weken later is het weer raak: het Gerechtshof stelt Adviesbureau Skandara in het gelijk vanwege het feit dat BOA’s niet bevoegd zijn om digitaal te handhaven. Tientallen duizenden boetes zijn onterecht door BOA’s opgelegd aan burgers. Wat is er aan de hand?

Bevoegdheid BOA bij digitale handhaving

We merken het steeds meer; alles gebeurt digitaal. Ook het Openbaar Ministerie zit niet stil en probeert zoveel mogelijk digitaal te handhaven. We wisten al dat de overheid moeite had met de digitalisering, maar ook nu is dat weer op een pijnlijke manier duidelijk geworden.

Op grond van de (destijds geldende) Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar is een BOA alleen bevoegd bij het digitaal handhaven als de BOA zich houdt aan de kaders die zijn opgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Uit deze kaders blijkt – kortgezegd – dat alleen digitaal gehandhaafd mag worden bij een geslotenverklaring of een voetgangersgebied. Wat blijkt nu: de BOA’s houden zich massaal niet aan de door de minister opgestelde kaders in het kader van digitale handhaving.

Scanauto in Amsterdam

De zaak gaat over de beruchte scanauto in Amsterdam. Deze scanauto checkt kentekens om te kijken of er wel voldoende parkeergeld is betaald. Als dat niet het geval is, dan wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd.

Sinds enige tijd wordt de scanauto ook ingezet om boetes op te leggen voor het foutparkeren. De scanauto maakt dan een foto van het voertuig dat op de stoep staat en vervolgens verstuurt een BOA, die ergens op het stadhuis zit, de boete door naar het CJIB. Het CJIB verzendt vervolgens de boete naar de kentekenhouder van het voertuig.

Adviesbureau Skandara heeft de zaak aangebracht bij de hoogste rechter. De rechter heeft de zaak verwezen naar de meervoudige kamer. Dat wil zeggen dat niet één rechter, maar drie rechters naar de zaak bekijken en gezamenlijk een oordeel geven.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag, 18 januari 2022, geoordeeld dat er niet digitaal gehandhaafd mag worden als sprake is van het parkeren op de stoep. Dit betreft namelijk geen voetgangersgebied (een voetgangersgebied wordt met een verkeersbord aangegeven) en het betreft ook geen geslotenverklaring (ook een geslotenverklaring moet met een verkeersbord worden aangegeven).

BOA in veel gevallen niet bevoegd om digitaal te handhaven

Weliswaar mogen BOA’s digitaal handhaven als het gaat om een voetgangersgebied of geslotenverklaring, maar uit de praktijk blijkt dat BOA’s er maar – digitaal – op los bekeuren. De hoogste rechter heeft nu bepaald dat dit niet zomaar mag. Zo leggen BOA’s ook – onrechtmatig – digitaal boetes op voor:

Het parkeren op de stoep;
Het parkeren langs een gele doorgetrokken streep;
Het parkeren langs een gele onderbroken streep;
Het negeren van roodlicht;
Het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats;
Het parkeren op een laad- en losgelegenheid;
En nog veel meer…

Adviesbureau Skandara boekt successen

Ook nu is de boete opgelegd in strijd met de wet- en regelgeving, terwijl de boete – op het oog – terecht lijkt opgelegd. Het is dus altijd de moeite waard om de boete te uploaden bij Adviesbureau Skandara zodat wij de boete op rechtmatigheid kunnen toetsen.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Je boete gratis aanmelden

Vecht je boete aan die je van een BOA hebt ontvangen!