Hoe vecht je een verkeersboete aan?
6 mrt 08:34
5 min.
Verkeersboetes

Hoe vecht je een verkeersboete aan?

Op de website hebben we uitgelegd hoe het aanvechten van een verkeersboete werkt. We hechten eraan om dit zo nu en dan weer onder de aandacht te brengen. Voor veel mensen is namelijk nog niet duidelijk hoe het aanvechten van een verkeersboete werkt. En dat is ook logisch. Er zijn namelijk verschillende soorten verkeersboetes. We leggen het graag nog een keer voor je uit. In dit blog beperken we ons tot de Mulderboetes.

Wet Mulder boete

De meest voorkomende, en niet al te ernstige, verkeersboetes zijn ondergebracht in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dit wordt ook de wel de Wet Mulder genoemd. Deze boete is herkenbaar aan de M rechtsboven op de boete en het roze vlak in het midden van de boete. Het aanvechten van Mulderboetes is onze specialiteit. Een Mulderboete moet binnen 6 weken worden aangevochten. Daarna kan het niet meer. Het is dus belangrijk dat je op tijd de Mulderboete aanvecht.

Een Mulderboete komt niet op je strafblad en wordt ook verder nergens geregistreerd. Ook niet als je de Mulderboete aanvecht. Het krijgen van een Mulderboete is dus niet erg, behalve dat het geld kost. Betaal de boete op tijd of ga tijdig in beroep. De verhogingen bij een Mulderboete zijn zeer fors. De 1e verhoging is 50% van het bedrag en de 2e verhoging is 100% van het totaalbedrag (dus inclusief de 1e verhoging). Het loopt dan snel in de papieren. Als je in beroep gaat krijg je automatisch uitstel van betaling. Daar hoef je niet om te vragen.

Voor de duidelijkheid zie je hieronder een foto van een Mulderboete:

aanvechte verkeersboete

In beroep bij de officier van justitie

Als eerst wordt beroep ingesteld bij de officier van justitie. Die bekijkt de zaak nog een keer en houdt daarbij rekening met de argumenten die je naar voren hebt gebracht. Als je de boete bij Adviesbureau Skandara upload, dan stelt Skandara voor jou beroep in bij de officier van justitie. Zorg ervoor dat wij voldoende tijd hebben om in beroep te gaan. Het is niet verstandig om je boete vijf weken lang in de la te leggen en daarna pas te uploaden. Wij hebben voldoende verwerkingstijd nodig om beroep in te stellen. Wij vragen daarbij ook altijd om de dossierstukken. De officier van justitie is verplicht om het dossier – indien om het dossier wordt verzocht – toe te zenden.

Wij krijgen de dossierstukken vervolgens toegezonden. Wij mogen daar op reageren. De agent of BOA moet namelijk een verklaring geven over wat hij heeft gezien. Of dit moet worden aangetoond door middel van een foto. Zonder foto of verklaring kan de gedraging niet worden vastgesteld en win je de zaak.

Daarna neemt de officier van justitie een beslissing. De officier van justitie heeft ongeveer een halfjaar de tijd voor proces. De procedure bij de officier van justitie kost geen geld.

In beroep bij de kantonrechter – zonder draagkrachtverweer

Als de officier van justitie besluit de boete in stand te houden, kun je tegen dat besluit in beroep bij de kantonrechter. Betaling van de boete is nu verplicht, anders wijst de rechter de zaak af. Als er tijdig beroep is ingesteld en de boete is op tijd betaald, dan krijg je een uitnodiging om bij de rechter te verschijnen. Als je Adviesbureau Skandara hebt ingeschakeld, dan ontvangt Skandara de oproep. Skandara zal namens jou naar de zitting gaan en jouw standpunten onder de aandacht brengen van de rechter.

De uitspraak ontvang je vervolgens thuisgestuurd. Bij winst wordt het bedrag automatisch teruggestort naar het bankrekeningnummer waarmee de boete is betaald. Als de zaak verloren is, zijn er geen extra kosten. Omdat de boete al is betaald, hoeft er verder niets meer gedaan te worden.

De kantonrechter heeft geen termijn waarbinnen uitspraak moet worden gedaan. De procedure bij de kantonrechter kost geen geld.

In beroep bij de kantonrechter – met draagkrachtverweer

Voordat je de zaak bij de rechter kunt aanbrengen, moet de boete voldaan zijn. Anders kijkt de rechter niet naar de zaak en wijst hij de zaak direct af. Dit is natuurlijk niet eerlijk voor mensen met een laag inkomen. Die zouden dan namelijk geen beroep kunnen doen op een onafhankelijke rechter en daarmee geen gebruik kunnen maken van rechtsbescherming. Om die reden heeft het hof een zogenoemde draagkrachtverweer in het leven geroepen.

Dit moet direct bij het instellen van beroep gedaan worden. Je geeft daarbij direct aan dat je niet in staat bent om zekerheid te stellen (duur woord voor de boete vooruitbetalen). Je wordt vervolgens opgeroepen voor een draagkrachtzitting. Tijdens deze zitting kun je mondeling toelichten en stukken laten zien aan de rechter waaruit blijkt dat je weinig inkomsten hebt en dat dit aan het aanvechten van de boete in de weg staat. De kantonrechter kan vervolgens het aan zekerheid te stellen bedrag verlagen, bijvoorbeeld naar € 0,=. In dat geval gaat de rechter alsnog naar de zaak kijken, zonder dat er is betaald.

Als je de zaak bij Adviesbureau Skandara hebt aangemeld, kun je bij ons doorgeven dat je niet in staat bent om de boete te betalen. Daarbij kun je ons gelijk de documenten toesturen waaruit dit blijkt, denk aan: een uitkeringsspecificatie, twee recente bankafschriften, een loonstrook, een overzicht van schulden.

In hoger beroep bij het gerechtshof

Mocht je het niet eens zijn met de beslissing van de kantonrechter, dan kun je in sommige gevallen in hoger beroep. Dit kan sinds 1 januari 2023 alleen als de boete hoger is dan € 110,=. Stel dat de boete € 150,= was en de kantonrechter heeft deze verlaagd tot € 100,=, dan is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. De boete (exclusief administratiekosten) moet nog minimaal € 111,= zijn als je bij de kantonrechter bent geweest.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het hof dat de Mulderzaken behandeld in hoger beroep. Het gaat in principe om een schriftelijke procedure. Als je dat op prijs stelt, kun je vragen om een zitting. De zittingen vinden plaats in Leeuwarden. Als je niet vraagt om een zitting dan vindt er dus geen zitting plaats. Er komt een verweerschrift vanuit het Openbaar Ministerie en daarop kun je nog reageren. Vervolgens zal het hof arrest wijzen. Het hof heeft geen termijn waarbinnen arrest moet worden gewezen. De hoger beroepsprocedure kost geen geld.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete gemakkelijk aanvechten via Skandara

Wij verzorgen graag alles voor je. We kunnen dit helemaal kosteloos doen. Neem contact met ons op als je nog vragen hebt.