bewijslast over de bebording i
13 mrt 08:55
3 min.
Feitcodes

Hoe werkt de bewijslast over de bebording in snelheidszaken?

Op het moment dat je een bekeuring hebt gehad, dan is één van de argumenten die doel kunnen treffen dat de bebording ter plaatse ondeugdelijk was. Bebording wordt regelmatig verwijderd, vervangen, beklad of verplaatst. Veel mensen kennen echter niet de bewijsregels omtrent de deugdelijkheid van de bebording. Wie heeft nu de bewijslast als het gaat om de bebording ter plaatse? Jij of de officier van justitie? We leggen dit graag aan je uit.

Bebording en snelheidsovertredingen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft (inmiddels) een duidelijke lijn uitgezet als het gaat om bebordingskwesties. Het hof heeft gezegd dat de betrokkene moet aangeven dat het bord ter plaatse niet deugdelijk was. Dit moet dus duidelijk in je beroepschrift naar voren komen. Als de deugdelijkheid van de bebording niet wordt ontkend, dan wordt aangenomen dat de bebording deugdelijk was. Het is dus belangrijk om goed en tijdig verweer te voeren over de bebording.

Als je de deugdelijkheid van de bebording hebt ontkend, dan moet de officier van justitie aantonen dat de bebording wél deugdelijk was op de datum van de overtreding. Het hof heeft daartoe de zogenoemde abc-eisen in het leven geroepen:

a) Op enig moment vóór de datum van de overtreding moet aangetoond worden dat het bord er stond;
b) Op enig moment ná de datum van de overtreding moet aangetoond worden dat het bord er stond; en
c) Als er meer dan zes maanden tussen de a- of b-eis zit, dan geldt er een verificatie-eis. Dit betekent dat de officier van justitie dan navraag moet doen bij de wegbeheerder of er bijzonderheden zijn geweest met betrekking tot de bebording in de desbetreffende periode.

De officier van justitie heeft verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat het bord aanwezig was. Dit kan bijvoorbeeld door uitdraaien van Google Maps, maar ook door middel van schouwrapporten van verbalisanten die de bebording hebben gecontroleerd.

Voorbeeld

Je bent geflitst op 5 maart 2022 in Gouda. Je upload je boete bij Skandara en zegt dat de bebording niet deugdelijk was. Wij gaan dan voor je in beroep en betwisten de deugdelijkheid van de bebording ten tijde van de pleegdatum (5 maart 2022).

De officier van justitie gaat op zoek naar stukken. Er blijkt één schouwrapport te zijn van 10 februari 2022 waaruit blijkt dat het bord deugdelijk was geplaatst op de pleeglocatie (in Gouda). Ook heeft de officier van justitie een afbeelding van Google Maps van november 2022. Verder zijn er geen stukken. Aan de a-eis is voldaan, omdat is aangetoond dat het bord vóór 5 maart 2022 in orde was. Dit is aangetoond door middel van het schouwrapport. Aan de b-eis is ook voldaan, omdat is aangetoond dat ná de pleegdatum de bebording deugdelijk was. Dit is aangetoond door middel van een uitdraai uit Google Maps uit november 2022. Omdat tussen maart 2022 en november 2022 meer dan zes maanden zitten, geldt ook de c-eis. Er moet dan bij de wegbeheerder worden nagevraagd of er problemen waren met de bebording tussen februari en november 2022. Daarover heeft de officier van justitie geen stukken aan het dossier toegevoegd. De zaak is gewonnen, omdat niet is voldaan aan de c-eis.

Flitsboete Groene Kruisweg Rotterdam

Wij krijgen opvallend veel zaken binnen van de Groene Kruisweg in Rotterdam. Nu staan daar natuurlijk veel flitsers, maar dat alleen betekent niet dat een boete zomaar kan worden opgelegd. Ook de bebording moet dus deugdelijk zijn. Wij vechten de boete graag voor je aan en gaan in verweer tegen de aan jou opgelegde snelheidsboete.

Het parkeren in strijd met een parkeerverbod (bord E1; feitcode R584)

Ook bij het parkeren in strijd met een parkeerverbod gelden de eisen zoals die ook bij snelheidszaken gelden (de abc-eisen). Er moet dan wel sprake zijn van een zone.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete gemakkelijk aanvechten via Skandara

Wij verzorgen graag alles voor je. We kunnen dit helemaal kosteloos doen.