onterechte mobiele radarcontrole
18 feb 14:09
3 min.
Media

Hof: staandehouding bij mobiele radarcontrole boete in beginsel verplicht

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 februari 2023 een interessant arrest gewezen. Het hof gaat niet meer zomaar mee met het verhaal van een politieagent dat er geen staandehouding kon plaatsvinden, omdat sprake was van een mobiele radarcontrole. De agent zal concreter moeten zijn om welke reden er geen staandehouding heeft kunnen plaatsvinden. In dit blog zoomen we nader in op het arrest van 14 februari 2023.

Een radarcontrole boete met een mobiele radar (de Multaradar CT)

Al eerder schreven we een blog over de Multaradar en de vraag of daarbij een staandehouding dient plaats te vinden. De kantonrechter in Rotterdam ging toen over tot vernietiging van snelheidsboetes waarbij er geen staandehouding was verricht, omdat ‘sprake was van een mobiele radarcontrole’. Snelheidszaken met een mobiele radar zijn zo ‘in ons systeem geslopen’ dat er eigenlijk niet meer echt bij na wordt gedacht. De agent rijdt met zijn grijze bus – vaak een Volkswagen Transporter – naar een door hem gekozen locatie en begint vervolgens te flitsen. Het apparaat dat de verbalisant daarbij gebruikt heet de Multaradar CT.

radarcontrole boete door Multaradar CT

Hof heeft het Openbaar Ministerie om extra informatie gevraagd

Het hof heeft het Openbaar Ministerie in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat de werkwijze is bij een mobiele radarcontrole en om welke reden er geen staandehouding plaatsvindt. Een agent van de politieacademie heeft vervolgens twee processen-verbaal opgesteld waarin hij beschrijft hoe een politieagent te werk gaat. De verbalisant geeft aan dat bij de mobiele radarcontrole een radarset ter plaatse aanwezig is. Er kan worden gewerkt met een ambtenaar die de apparatuur bedient en een opvangploeg die (een klein deel van) de overtreders staande houdt, maar in de praktijk is het gebruikelijk dat er één ambtenaar ter plaatse is. De ambtenaar die de apparatuur bedient moet per overtreding (bijv. hard rijden) de foto bekijken en de gegevens controleren. Ook geeft de verbalisant aan dat met een zogenoemde opvangploeg wel een staandehouding kan plaatsvinden op het moment dat er weinig overtreders zijn.

Hof vindt algemene uitleg van de agent van de politieacademie onvoldoende

Het hof overweegt dat de enkele omstandigheid dat de overtreding met een mobiele radar is geconstateerd op zichzelf niet betekent dat er geen reële mogelijkheid bestond tot het staandehouden van de bestuurder. Uit de uiteenzetting van de agent van de politieacademie blijkt naar het oordeel van het hof dat er situaties denkbaar zijn waarin zich bij een mobiele radarcontrole geen mogelijkheid tot een staandehouding voordoet. Echter blijkt uit de toelichting van de agent van de politieacademie dat het denkbaar is dat wel een staandehouding plaatsvindt, bijvoorbeeld in het geval dat met een opvangploeg gewerkt wordt. Dat dit niet gebruikelijk is, vindt het hof onvoldoende om aan te nemen dat er geen staandehouding mogelijk was.

Agent moet ook bij snelheidscontrole toelichten waarom er geen staandehouding heeft plaatsgevonden

Het hof overweegt tot slot dat van de politieagent mag worden verwacht dat hij concreet aangeeft welke omstandigheden meebrengen dat er geen staandehouding heeft plaatsgevonden. Het benoemen dat sprake was van een mobiele radarcontrole boete is daarmee onvoldoende.

Beroep aantekenen tegen snelheidsboete zeer verstandig

In de dossiers bij een mobiele radarcontrole is standaard vermeld dat er geen staandehouding heeft plaatsgevonden omdat sprake is van een mobiele radarcontrole. Deze toelichting is nu dus onvoldoende bevonden bij het hof. Dat betekent dat – zonder nadere informatie – de boete vernietigd dient te worden. Het Openbaar Ministerie zal in alle zaken waarbij sprake is van een mobiele radarcontrole moeten opvragen bij de agent om welke reden hij geen staandehouding kon verrichten. Zo kunnen we denken aan een toelichting om welke reden geen opvangploeg is gebruikt, zoals een tweede (motor)agent die iets verderop staat te wachten om een eventuele hardrijder staande te houden. Ook is daarbij informatie over de verkeerssituatie van belang. Als het rustig is op de weg is er meer mogelijk dan als het superdruk is op de weg.

Omdat nu een specifieke toelichting is vereist – en die niet standaard in het dossier aanwezig is op dit moment – is het zeer verstandig om een boete aan te vechten. Alleen dan kunnen we toetsen of er een staandehouding had moeten plaatsvinden. Als die mogelijkheid onbenut wordt gelaten of als de agent geen (nadere) toelichting geeft, wordt de boete vernietigd.

Gratis je snelheidsboete laten aanvechten bij Adviesbureau Skandara

Adviesbureau Skandara is gepokt en gemazeld in de wet- en regelgeving. Wij pluizen graag alles voor je uit en hebben inmiddels ruime ervaring als het gaat om mobiele radarzaken. Bij ons is je zaak in goede handen. Wij kijken ook naar andere aspecten, zoals de vraag of de juiste meethoek is gebruikt en of de mobiele radar wel op een harde ondergrond stond (en niet bijvoorbeeld in het gras of in de berm).

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Maak bezwaar en vecht je boete aan

Upload direct je boete online!