Hof wordt steeds strenger voor het Openbaar Ministerie
8 nov 13:51
2 min.
Verkeersboetes

Hof wordt steeds strenger voor het Openbaar Ministerie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het hof dat in hoogste aanleg beslist over Mulderzaken. De kantonrechters volgen dan ook de lijn van het hof. Soms wijst het hof een zogenoemd overzichtsarrest, als er in de praktijk behoefte is aan een duidelijke uitleg over een bepaalde situatie. Ook op 1 september 2022 is weer een belangrijk arrest gewezen, waarbij het hof weer strenger is geworden voor het Openbaar Ministerie. Het gaat om het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden. Wat is er aan de hand?

BOA’s onbevoegd als beleidskader niet wordt nageleefd

In het beleidskader zijn heel wat regels uitgestippeld als een gemeente wil overgaan tot digitale handhaving. Een gemeente kan bijvoorbeeld een camera plaatsen bij een voetgangersgebied. Iedereen die dan het voetgangersgebied inrijdt, krijgt automatisch een bekeuring thuisgestuurd. Dit wordt digitale handhaving genoemd.

Aan die digitale handhaving zijn echter strenge regels gebonden. Zo moet er eerst een waarschuwingsperiode zijn, moet de bebording maandelijks gecontroleerd worden en moeten onvolkomenheden tijdig gemeld geworden.

De vraag die bij het hof voorlag was de vraag wat de consequentie was op het moment dat de bebording wel frequent wordt gecontroleerd, maar niet maandelijks (zoals het beleidskader voorschrijft).

Het hof oordeelde dat het beleidskader als beleid in de zin van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften kan worden aangemerkt. Dat heeft als gevolg dat het beleidskader moet worden nageleefd en dat de BOA anders niet bevoegd kan worden geacht om een sanctie op te leggen.

Hoge winkansen bij digitale handhaving

Dat brengt met zich mee dat er plotseling hoge winkansen zijn bij het aanvechten van verkeersboete die middels digitale handhaving zijn opgelegd. Zaken die bij ons aangemeld waren en nog niet zijn afgewikkeld, controleren wij uiteraard op de strenge eisen zoals die in het beleidskader zijn geformuleerd. Op het moment dat er strijdigheden zijn in het dossier met het beleidskader, zullen wij bij het hof betogen dat de BOA onbevoegd is met een beroep op het arrest van 1 september 2022.

In hoeverre zijn BOA’s onbevoegd in Mulderzaken?

Het is nog even afwachten hoever het hof gaat met het vernietigen van boetes. Als de bebording bijvoorbeeld is gecontroleerd op 4 juni 2022, 15 juli 2022 en 30 augustus 2022 dan zou je kunnen stellen dat er meer dan een maand tussenzit en dat er dus niet is voldaan aan de regels van het beleidskader.

Je zou ook kunnen stellen dat er elke maand geschouwd is, namelijk in de maanden juni, juli en augustus.

De tijd zal leren hoe streng het hof zal zijn voor het Openbaar Ministerie. Hoe dan ook heeft het hof laten zien dat het beleid zeer serieus genomen moet worden, omdat anders de boete niet in stand zal blijven.

Gratis je boete aanvechten bij Adviesbureau Skandara

Het is dus verstandig om je boete te uploaden bij Adviesbureau Skandara. Ook als je twijfelt of het wel digitale handhaving is geweest kun je de boete gewoon uploaden. Bij elke vorm van handhaving zijn er weer andere regels en eisen. Wij vragen het dossier op en die zal kosteloos door onze jurist worden beoordeeld.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Gratis je boete aanvechten?

Bij Skandara helpen we je direct!