Kantonrechter in Rotterdam vernietigt snelheidsboetes van mobiele radar multaradar ct
24 nov 10:58
4 min.
Media

Kantonrechter in Rotterdam vernietigt snelheidsboetes van mobiele radar multaradar ct

Adviesbureau Skandara houdt van uitdagingen. Er wordt al jaren gebruikgemaakt van een mobiele radar door de (verkeers)politie. Hierbij maakt de agent gebruik van een zogenoemde Multaradar CT. De agent kiest dan een flitslocatie uit, dat kan zijn op de autosnelweg, op een N-weg of binnen de bebouwde kom, en zet vervolgens de mobiele radar aan en gaat flitsen. Hierbij zit de agent simpelweg in zijn voertuig en krijgen de kentekenhouders een bekeuring thuisgestuurd. Er wordt geen staandehouding verricht. Al járen niet in dit soort zaken. Adviesbureau Skandara vindt echter dat wél een staandehouding verricht dient te worden. De kantonrechter in Rotterdam heeft Adviesbureau Skandara in een aantal zaken in het gelijk gesteld. Wat is er gebeurd?

Een snelheidscontrole met een mobiele radar multaradar ct

Snelheidszaken met een mobiele radar zijn zo ‘in ons systeem geslopen’ dat er eigenlijk niet meer echt bij na wordt gedacht. De agent rijdt met zijn grijze bus – vaak een Volkswagen Transporter – naar een door hem gekozen locatie en begint vervolgens te flitsen. Dat de agent liever lui dan moe is, blijkt ook uit dit filmpje waarbij Rutger Castricum (toen nog werkzaam voor PowNews) een ‘flitsagent’ onverwachts onderwierp aan een interview (inmiddels 12 jaar geleden):

De agent dient te beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat hij bekwaam is om het meetmiddel in gebruik te nemen. De Multaradar CT heeft namelijk een behoorlijke gebruiksaanwijzing. Die werd lang niet altijd nageleefd, waardoor we ook op die gronden véél zaken hebben kunnen winnen. Maar de winst ligt nu niet in het feit dat de agent geen certificaat heeft of dat de gebruiksaanwijzing niet is nageleefd. Nee, de winst zit nu in het feit dat er geen staandehouding plaatsvindt.

Mag een snelheidsboete worden opgelegd zonder staandehouding?

Een terechte vraag. Dat hangt sterk af van het meetmiddel dat in gebruik wordt genomen. Bij een vaste flitspaal, waar dus geen agent aanwezig is, hoeft volgens het hof géén staandehouding plaats te vinden. Dit jaar heeft het hof echter een interessant arrest gewezen. Het hof heeft geoordeeld dat bij een statische controle inzichtelijk moet worden gemaakt door de agent om welke reden de controle dusdanig is vormgegeven dat een staandehouding niet mogelijk is. Een statische controle is een controle waarbij de verbalisant bijvoorbeeld bij een kruispunt gaat wachten tot er iemand door rood rijdt. Vervolgens wordt een bekeuring opgelegd. Deze manier van handhaven wordt een statische controle genoemd. Volgens het hof mag een staandehouding wel achterwege blijven, maar wél moet de agent inzichtelijk maken waarom de controle niet met bijvoorbeeld een tweede agent plaatsvindt zodat er wél een staandehouding kan plaatsvinden.

Adviesbureau Skandara heeft de rechter voorgehouden dat het uitkiezen van een flitslocatie met het doel om overtreders een snelheidsboete op te leggen óók een (vorm van) statische controle is. De agent heeft niet uitgelegd om welke reden er niet bijvoorbeeld een motoragent bij betrokken is als twee de agent, zodat de hardrijder kan worden bekeurd in persoon. Het uitgangspunt van de wet is immers dat de bestuurder moet worden bekeurd. Er kan dan ook direct verweer worden gevoerd bij de staandehouding. Die mogelijkheid wordt iemand ontnomen als er weken later ineens een bekeuring op de mat ploft.

De rechter in Rotterdam heeft dus nu geoordeeld dat een mobiele snelheidscontrole als statische controle kan worden aangemerkt. Dat brengt mee dat de agent moet uitleggen waarom er geen staandehouding heeft kunnen plaatsvinden (als er bijvoorbeeld geen agenten beschikbaar waren om hem te ondersteunen).

Kan je met terugwerkende kracht nog een mobiele snelheidsboete terugkrijgen?

Als de boete niet is aangevochten dan kan je helaas niet met terugwerkende kracht je geld terugkrijgen. In Nederland geldt dat je beroep moet aantekenen binnen 6 weken nadat de bekeuring op de mat is geploft. Doe je dat niet, dan staat de boete vast. Heb je zelf beroep ingesteld en loopt de zaak nog? Dan kan Adviesbureau Skandara de zaak overnemen en alsnog gronden indienen tegen de niet-staandehouding in mobiele snelheidszaken. De rechter hoeft dit alleen te toetsen als het ook naar voren wordt gebracht in het beroepschrift. Heb je in je beroepschrift niets vermeld over het feit dat je niet bent staandegehouden? Dan hoeft de rechter dit ook niet te toetsen en zal de rechter sneller komen tot een afwijzing van het beroepschrift. Het is dus van belang altijd deskundige bijstand in te schakelen. Bij verkeersboetes verleent Adviesbureau Skandara deze bijstand helemaal kosteloos. Het enige dat er hoeft te gebeuren is dat de boete via onze website wordt geüpload.

Gratis je snelheidsboete laten aanvechten bij Adviesbureau Skandara

Inmiddels probeert het Openbaar Ministerie zich in allerlei bochten te wringen om ervoor te zorgen dat niet alle lopende zaken worden gewonnen door Adviesbureau Skandara. Zo heeft het Openbaar Ministerie al een beroep gedaan op docenten van de politieopleiding met het verzoek om uitleg te geven dat een staandehouding erg lastig is in mobiele snelheidszaken.

Adviesbureau Skandara is echter gepokt en gemazeld in de wet- en regelgeving. Wij pluizen graag alles voor je uit en zullen tot het gaatje gaan om de sanctie van tafel te krijgen. Niet geschoten is altijd mis! Probeer jij het ook?

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Snelheidsboete onterecht?

Wij vechten deze gratis en vrijblijvend aan!