korting op je mulderboete krijgen
3 mei 16:19
2 min.
Media

Korting op je Mulderboete als de procedure lang heeft geduurd

Voor het aanvechten van een boete is soms veel geduld nodig. Zoals je misschien hebt kunnen lezen in de media hebben rechters het momenteel erg druk. Kantonrechters geven inmiddels een korting op de Mulderboete als een gedraging langer dan 3 jaar geleden is.

Korting op je Mulderboete vanwege de overschrijding van de redelijke termijn

In art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is neergelegd dat een rechter binnen een redelijke termijn moet oordelen over de zaak. Ook Mulderzaken vallen onder de waarborgen van art. 6 EVRM. De redelijke termijn bedraagt 2 jaar en gaat lopen op het moment dat de boete is opgelegd.

Voorheen was het zo dat een kantonrechter in een Mulderzaak alleen vaststelde dat de redelijke termijn was overschreden, maar daar werden verder geen consequenties aan verbonden. Inmiddels lijkt het tij gekeerd bij verschillende kantonrechters. Ook de officier van justitie vraagt zo nu en dan om de boete te vernietigen als het allemaal erg lang heeft geduurd.

Korting van 50% op de boete vanwege de overschrijding van de redelijke termijn

Zaken blijven soms steeds langer op de plank liggen. Zaken uit 2018 of 2019 komen soms nu, medio 2023, voor de rechter. Die redelijke termijn van 2 jaar is daarmee ruimschoots overschreden. Als het blijft bij een kleine overschrijding (korter dan 1 jaar) volstaat de kantonrechter op dit moment nog steeds met de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden.

Als de procedure 3 jaar heeft geduurd (langer dan 1 jaar ná de overschrijding van de redelijke termijn) wordt inmiddels door verschillende kantonrechters een strafkorting van 50% toegekend.

Korting van 100% op de boete vanwege de overschrijding van de redelijke termijn

Als de procedure 4 jaar heeft geduurd (langer dan 2 jaar ná de overschrijding van de redelijke termijn) wordt inmiddels door verschillende kantonrechters een strafkorting van 100% toegekend. Dat betekent in Mulderzaken dat de boete op nihil wordt vastgesteld. Officieel ben je dan alleen nog de administratiekosten van € 9,= (tarief 2023) verschuldigd.

Spanning en frustratie

Het is uiteraard frustrerend als zaken zo lang op de plank blijven liggen. Vandaar dat deze termijn in Europese verdragen is neergelegd. Hoewel er eerder geen kortingen werden toegekend, zien kantonrechters nu – gelet op de zeer lange termijnen – wél aanleiding om een korting toe te kennen.

Dit betekent dat als de rechter vindt dat de boete volledig terecht is opgelegd, er ook wordt gekeken of de zaak niet te lang heeft geduurd. Hoewel je dan toch de overtreding hebt begaan, krijg je dan toch een lagere boete opgelegd. Of helemaal geen boete meer.

Adviesbureau Skandara ingeschakeld om de Mulderboete aan te vechten

In het geval je Skandara hebt ingeschakeld en Skandara heeft besloten om de zaak voor de rechter te brengen, dan controleren wij altijd of de redelijke termijn is geschonden. Zo ja, dan vragen wij de kantonrechter altijd (subsidiair) om een strafkorting toe te passen als de kantonrechter tot de conclusie komt dat er een overtreding is gepleegd.

Laat je boete kosteloos aanvechten door Skandara

Adviesbureau Skandara is gespecialiseerd in het aanvechten van verkeersboetes, de zogenoemde Mulderboetes. Wij nemen het werk kosteloos voor je uit handen. Ook kun je bij ons terecht met al je vragen. Ook als je zelf al een deel van de procedure hebt doorlopen, kunnen we op elk moment nog bijspringen.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete kosteloos aanvechten?

Upload deze vandaag nog!