nieuwe boetetarieven 2022 feitcode R419, R522, R402b, R545 en R301
5 nov 12:48
2 min.
Verkeersboetes

Nieuwe boetetarieven per 1 januari 2022

Meestal worden de boetes jaarlijks geïndexeerd en verandert er weinig aan de boetetarieven als we het hebben over verkeersovertredingen, de sanctiebeschikkingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Ook wel de Mulderzaken genoemd. Vanaf 1 januari 2022 vinden er echter wel veel belangrijke wijzigingen plaats, waarvan wij er een paar zullen bespreken. De hieronder vermelde tarieven betreffen overtredingen met een personenauto. Voor de brom- en (snor)fietser zijn de boetes lager.

Boete voor het onnodig geluid veroorzaken omlaag (feitcode R522)

De boete voor het onnodig geluid veroorzaken gaat omlaag. In 2021 bedraagt de boete € 400,- en met ingang van 1 januari 2022 gaat de fikse boete omlaag naar € 250,-. De wetgever wilde de boete voor het onnodig geluid veroorzaken meer in verhouding brengen tot het onnodig toeteren (feitcode R419). Voor het onnodig vaak claxonneren wordt namelijk een boete opgelegd van € 100,- (en vanaf 2022 een boete van € 150,-).

Boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats (feitcode R402b)

De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenparkeerkaart gaat omlaag met ingang van 1 januari 2022. De boete is in 2021 € 400,= en wordt vanaf 1 januari 2022 € 310,=. De wetgever vindt dat een boete, voor een gedraging die uitsluitend hinder veroorzaakt en geen gevaar, niet in verhouding staat tot de ‘algemene’ parkeerboetes waarvoor doorgaans een boete van € 100,= wordt opgelegd. Lees meer of foutief parkeren.

Boete voor het tijdens het rijden gebruiken van een mobiele telefoon omhoog (feitcode R545)

De boete voor het tijdens het rijden vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat, waaronder een mobiele telefoon, gaat met ingang van 1 januari 2022 omhoog. In 2021 bedraagt de boete € 250,=, maar vanwege het gevaar op de weg is besloten om de boete te verhogen naar € 340,=. Voor de fietser wordt dit € 150,= (was € 100,=). Let erop dat het ook niet is toegestaan om andere mobiele communicatie of gegevensdragers vast te houden. Ook een navigatiesysteem mag tijdens het rijden niet worden vastgehouden. Wél mag een mobiele telefoon worden vastgehouden bij het stilstaan, bijvoorbeeld in de file of voor een verkeerslicht.

Boete voor het als bestuurder niet zoveel mogelijk rechts houden op een auto(snel)weg (feitcode R301)

De boete voor het als bestuurder niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg gaat omhoog met ingang van 1 januari 2022. De reden is dat deze gedraging in de top 10 voorkomt van ergernissen in het verkeer. Je kent ze misschien wel: de mensen die op de linkerrijstrook rijden, terwijl de rechterrijstrook vrij is van verkeer en jij daardoor rechts moet inhalen (wat ook een bekeuring oplevert). De boete bedraagt in 2021 € 140,- en gaat met ingang van 1 januari 2022 naar € 220,-.

Boete voor het onnodig claxonneren of seinen met groot licht (feitcode R419)

De boete voor het onnodig toeteren of signalen met groot licht gaat ook omhoog. De wetgever wilde dit meer in verhouding brengen met de gedraging het onnodig geluid veroorzaken (feitcode R522). Hierbij kun je denken aan het onnodig gas geven op de boulevard van Scheveningen waardoor er klappen uit de uitlaat komen. De boete voor het onnodig toeteren of seinen met groot licht is in 2021 € 100,-. Deze boete zal met ingang van 1 januari 2022 € 150,- bedragen.

Beroep instellen om boete te verlagen

Een ander voordeel is dat tijdens een lopend beroep de boete nog niet definitief vaststaat. Dat betekent dat als de wetgever – zoals nu – ineens de boetebedragen verlaagt, je in aanmerking komt voor die verlaging. De meest gunstigste regeling moet namelijk worden toegepast als de boete nog niet vaststaat. Dat betekent dat ook boetes die nu worden opgelegd, moeten worden aangevochten zodat er geprofiteerd kan worden van de verlaging per 1 januari 2022.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Je boete gratis aanmelden

Onlangs een boete ontvangen? Wij gaan gratis en vrijblijvend in bezwaar!