boetetarieven in 2023
2 jan 11:58
3 min.
Feitcodes

Nieuwe boetetarieven per 1 maart 2023

De minister van Justitie en Veiligheid is voornemens om de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (ook wel ‘Wet Mulder’ genoemd) te indexeren. Dat betekent dat de verkeersboetes worden verhoogd met bijna 10% vanwege de hoogopgelopen inflatie in Nederland. In dit blog worden enkele tarieven besproken. Het gaat over de zogenoemde Mulderboetes; de meest voorkomende verkeersovertredingen die door de wetgever als ‘niet ernstig’ zijn aangemerkt. Deze boetes worden afgedaan op basis van de ‘Wet Mulder’.  Een aantal leden van de Tweede Kamer willen namelijk dat de verkeersboetes niet worden verhoogd, om het leven niet nog duurder te maken. De hierna genoemde tarieven zijn dus de wens van de minister, maar is nog niet goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Het is het kabinet niet gelukt om de geplande verhoging met ingang van 1 januari 2023 door te voeren. De verhoging heeft nu plaatsgevonden op 1 maart 2023. 

Als bestuurder tijdens het rijden met een mobiel elektronisch apparaat (feitcode R545)

Het boetebedrag voor het rijden met een mobiele telefoon in de hand gaat flink omhoog. Het kabinet wil de boete verhogen naar € 380,=. Een fors bedrag. Dit bedrag kan gematigd worden door de officier van justitie of rechter als sprake is van bijzondere omstandigheden. Hiervoor dient de boete te worden aangevochten. Op de brom- of snorfiets bedraagt de boete € 260,=. Op de fiets bedraagt de boete straks € 150,=.

Als bestuurder onnodig geluid veroorzaken (feitcode R522)

Het boetebedrag voor het onnodig geluid veroorzaken wil het kabinet ophogen naar € 280,=. Ben je op de brom- of snorfiets? Dan bedraagt de sanctie € 190,=. Opvallend is dat de boete in 2022 juist is verlaagd door het kabinet. Iedereen die hun boete heeft aangevochten en waarbij de zaak nog lopende was, komt in aanmerking voor de verlaging. Deze verlaging is dus in 2023 minder dan in 2022.

Het rijden zonder autogordel (feitcode R533)

De boete voor het rijden zonder autogordel gaat eveneens omhoog. De boete gaat omhoog naar € 160,= (was € 150,=).

Snelheidsovertredingen

Er zijn talloze snelheidsovertredingen. De wetgever heeft de snelheidsoverschrijdingen onderverdeeld in verschillende categorieën. Dit kunnen snelheidsoverschrijdingen binnen de bebouwde kom zijn, maar ook buiten de bebouwde kom of op de autosnelweg. Alle tarieven worden omhoog geïndexeerd.

Parkeerboetes worden duurder

De parkeerboetes worden verhoogd van € 100,= naar € 110,=. Dit zijn boetes zoals het parkeren op de stoep, het parkeren op een plaats waar dat verboden is, het parkeren op een laad- en losgelegenheid of het parkeren op een plaats waar dit uitsluitend is toegestaan voor het laden van elektrische voertuigen.

Appelgrens wordt verhoogd naar € 110,=

Opmerking verdient dat de wetgever ook de zogenoemde appelgrens heeft verhoogd naar € 110,= met ingang van 1 januari 2023. Dit betekent dat alleen boetes die hoger zijn dan € 110,= kunnen worden aangevochten in hoger beroep bij het hof. Alle boetes van € 110,= of minder kunnen dus alleen worden aangevochten bij de officier van justitie en bij de kantonrechter. Hoger beroep instellen bij het hof is dan niet meer mogelijk in parkeerzaken. Dit is bewust een overweging geweest van de wetgever. De wetgever wilde het hof niet meer belasten met parkeerzaken. Wij hebben in de praktijk vele successen geboekt bij het hof in parkeerzaken. Zo is door het hof geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de scanauto’s niet mocht inzetten voor parkeerovertredingen op grond van de Wet Mulder, zie daarvoor ons blog. Het hof is dus wel degelijk relevant voor parkeerfeiten, maar de wetgever vindt het kennelijk nutteloos om parkeerfeiten aan het hof te kunnen voorleggen. Een gemiste kans; maar dat neemt niet weg dat wij ons blijven inzetten om parkeerfeiten voor te leggen bij de kantonrechter als wij winkansen zien.

Feitcodes Wet Mulder

Er zijn nog vele andere feitcodes waarbij ook de boetes worden verhoogd. Wij kunnen helaas in dit blog – omwille van de leesbaarheid – niet alles behandelen. Wij nemen natuurlijk wel alle boetes in behandeling. Uiteraard vechten we ook in 2023 nog graag boetes voor je aan. Hoewel we parkeerboetes dus niet meer aan het hof kunnen voorleggen, leggen we deze boetes nog graag voor je voor aan de kantonrechter. Je kunt bij ons gemakkelijk je boete uploaden. Wij gaan dan kosteloos voor je aan de slag.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete aanvechten?

Upload vandaag nog gratis en vrijblijvend je boete!