mulder boetes verlagen
19 sep 12:49
2 min.
Media

Openbaar Ministerie wilt Mulderboetes lager hebben

Opvallend nieuws deze week. Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft dat het Openbaar Ministerie in de clinch ligt met het kabinet. Het kabinet wil de Mulderboetes verhogen om een begrotingsgat te dichten, maar het Openbaar Ministerie vindt de hoge boetes niet uit te leggen aan de burger.

Mulderboetes omlaag

Op 1 maart 2022 werden er al een aantal Mulderboetes verlaagd. Het ging toen om een aantal geringe snelheidsoverschrijdingen, het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats en het veroorzaken van onnodig geluid.

Dit is – voor zover bij ons bekend – de eerste keer dat Mulderboetes zijn verlaagd.

Mulderboetes flink omhoog in 2023

Op 1 maart 2023 is een inflatiecorrectie toegepast en zijn Mulderboetes weer flink verhoogd. Vrijwel alle Mulderboetes zijn verhoogd. De Mulderboetes zijn daarmee geïndexeerd. Het kabinet zei dat burgers zich maar aan de regels moeten houden en daarmee zelf een boete kunnen voorkomen. Het kabinet miskent daarmee echter dat iedereen een vergissing kan maken, er sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden of dat de boetes simpelweg niet meer betaald kunnen worden vanwege de hoogte daarvan.

Rechters passen laagste tarief toe

De rechters passen het laagste tarief toe. Dit is verplicht op grond van Europeesrechtelijke wetgeving. Stel dat je een boete hebt gehad van € 350,-, die het jaar daarop ineens goedkoper is. Als je de boete dan hebt aangevochten (het maakt daarbij niet uit om welke reden) moet de rechter in zijn beslissing het laagste tarief toekennen.

Een voorbeeld die in de praktijk veel voorkomt:

Op 5 januari 2022 is een boete opgelegd van € 400,- voor het veroorzaken van onnodig geluid met een Audi RSQ8. De boete wordt aangevochten.

Op 1 maart 2022 is de boete voortaan € 250,- voor het veroorzaken van onnodig geluid.

Op 1 maart 2023 gaat de boete voor het veroorzaken van onnodig geluid omhoog naar € 280,-.

Op 1 mei 2023 doet de kantonrechter uitspraak op het beroep. De rechter past nu (als hij de bezwaargronden afwijst en de boete in stand houdt) het goedkoopste boetetarief toe. Dit betekent dat de rechter de boete zal vaststellen op € 250,-.

Boetes worden misschien verlaagd

Heb jij een Mulderboete gehad? Dan is het verstandig om beroep aan te tekenen. Het is namelijk goed mogelijk dat je boete vanaf 1 januari 2024 goedkoper wordt. Je zorgt er dan voor dat je in aanmerking komt voor het goedkoopste tarief.

Wij helpen je kosteloos verder. Dien je boete bij ons in via de website, zodat wij beroep kunnen aantekenen. Wij houden de nieuwe boetetarieven nauwlettend in de gaten en zullen de rechter erop wijzen als het boetebedrag is verlaagd. Het aanvechten van een boete is gratis en zeker dus ook zinvol. Ook het beroep bij de kantonrechter is volledig kosteloos.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Vecht je boete kosteloos aan

Upload direct je boete