persbericht maart 2023 skandara
27 mrt 14:25
4 min.
Media

Persbericht maandag 27 Maart 2023

Adviesbureau Skandara is deze week in het nieuws. De aanleiding is een uitspraak van de kantonrechter van 17 maart 2023 van de rechtbank Den Haag. De rechter vindt dat de burger zelf maar bezwaar moet maken of een dure advocaat moet inschakelen om een verkeersboete aan te vechten. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Wij blijven kosteloos Mulderboetes aanvechten.

De kantonrechter is het kennelijk principieel oneens met het verdienmodel van Adviesbureau Skandara waarbij gratis rechtsbijstand wordt verleend aan burgers die een verkeersboete opgelegd hebben gekregen. In de uitspraak zegt de kantonrechter dat de rechtsbijstand te duur is en dat burgers zelf maar bezwaar moeten maken, zonder dat ze worden bijgestaan door een specialist. Een erg vreemde uitspraak, aangezien wij alleen betaald krijgen op het moment dat er een fout in de boete zit. Als er geen fout in de boete zit, dan hoeft er niets betaald te worden. In deze zaak had de officier van justitie de zaak bovendien veel eerder moeten herstellen en was een gang naar de rechtbank geheel overbodig.

Wat vindt Adviesbureau Skandara van de uitspraak?

Oprichter en eigenaar van Adviesbureau Skandara, mr. B. (Brahim) de Jong, is enorm verbaasd dat een rechter in Nederland in een uitspraak overweegt dat een burger zelf maar bezwaar moet maken. Niet alleen is gebleken dat de officier van justitie bewust rechten schendt als iemand niet wordt bijgestaan door een specialist (zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/13/om-schendt-hoorplicht-burgers-bij-beroep-tegen-verkeersboetes-a4133355 ), maar ook omdat burgers simpelweg geen kaas hebben gegeten met betrekking tot het deugdelijk opstellen van een beroepschrift.

De rechtbank moet namelijk uitspraak doen op basis van het beroepschrift. Zo dien je zelf als burger in ieder geval het volgende na te gaan:

 • Of het gaat om een naheffingsaanslag parkeerbelasting, een Mulderbeschikking, een strafbeschikking, een transactievoorstel of een dagvaarding om te verschijnen bij de strafrechter (hier gaat het vaak al mis als een burger niet wordt bijgestaan);
 • Het dossier voldoende is om de gedraging vast te stellen;
 • Indien sprake is van digitale handhaving, de gemeente zich wel heeft gehouden aan de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden;
 • Of de BOA wel bevoegd is (is de leefbaarheid of de verkeersveiligheid de reden geweest voor in het instellen van de geslotenverklaring?);
 • Dient de burger de relevante rechtspraak te benoemen om de rechtbank te overtuigen;
 • Indien er geen staandehouding heeft plaatsgevonden moet de burger zelf beoordelen of de reden van de verbalisant voldoende is om inderdaad geen staandehouding te verrichten;
 • Of de juiste feitcode is toegepast (indien een hogere boete opgelegd had moeten worden, kan de boete niet meer gewijzigd worden en dient de boete te worden vernietigd;
 • Of het juiste sanctiebedrag is toegepast;
 • Of het voeren van een draagkrachtverweer bij de kantonrechter noodzakelijk is indien geen zekerheid gesteld kan worden;
 • Indien meerdere boetes tegelijkertijd zijn opgelegd; of dit wel was toegestaan; en
 • Te beoordelen of sprake is van een boordsnelheidsmeting, een vaste flitspaal, een trajectsnelheidsmeting, een lasergun, een Multaradarmeting, een mobiele trajectsnelheidsmeting en wat de regels daaromtrent zijn bij het uitvoeren van de snelheidsmeting.

Het is dus belangrijk dat iemand met kennis van (onder meer) de Algemene wet bestuursrecht, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, de Regeling voertuigen, de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, de Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen, de Instructie snelheidsbegrenzers en snelheidsoverschrijdingen, de Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen en verschillende beleidskaders waaronder het Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden.

Onbegonnen werk dus als leek. De rechter vindt dat de burger zelf prima bezwaar kan maken. Dat is in de eerste plaats niet zijn rol als rechter in een rechtsstaat. Zijn rol is om recht te spreken op basis van de wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving is zo geregeld, dat wij kosteloos mensen kunnen helpen met het aanvechten van verkeersboetes. De rechter wil hier kennelijk een einde aan maken en burgers opzadelen met veel leesvoer of een dure advocaat.

De rechter is boos omdat Skandara vaak in het gelijk wordt gesteld. Zo vinden wij vaak fouten in het proces-verbaal, ook in de zaak waarin de rechter uitspraak heeft gedaan, en dat wordt kennelijk als vervelend ervaren.

Wij laten ons echter niet uit het veld slaan en zullen deze week dan ook veel in het nieuws zijn om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op hoe het aanvechten van een verkeersboete werkt. Zo berichtte het AD eerder dat 1 op de 3 (!) verkeersboetes wordt gewonnen op basis van de cijfers:

https://www.ad.nl/binnenland/1-op-de-3-verkeersboetes-werd-vorig-jaar-na-bezwaar-verscheurd-zo-kun-jij-een-boete-aanvechten~a5fbb893/

Heb jij ook een boete gehad, maar die nog niet aangevochten? Als de beroepstermijn van 6 weken nog niet is verstreken, helpen we je uiteraard graag verder. Dat doen we helemaal gratis, ook als de rechter jou liever laat betalen aan een dure advocaat. Wij hebben daar geen boodschap aan.

Ben je journalist of politiek actief en heb je vragen over de uitspraak of over het aanvechten van een verkeersboete? Mail dan naar b.dejong@skandara.nl.