Verkeersboetes veelgestelde vragen

Wij nemen elke Mulderbeschikking in behandeling. Dit zijn de meest voorkomende verkeersboetes (lichte snelheidsovertredingen, rood licht, gordel, parkeren etc.). Als er op de brief rechtsboven een M is te zien, dan kun je deze gratis bij ons aanmelden om aan te vechten.

Ook andere boetes kun je bij ons uploaden, maar wij kunnen deze weigeren vanwege de beperkte winkansen of een gebrek aan capaciteit. Als wij de boete niet in behandeling kunnen nemen, laten we dat per e-mail weten.

Als de boete bij ons is ingediend, dan nemen wij die in behandeling. Wij controleren of de boete aangevochten kan worden. Als dat niet kan, ontvang je daarover van ons bericht per e-mail. Zodra alles is ontvangen door de officier van justitie, krijg je ook nog een brief van de officier van justitie waarin staat dat het beroep in goede orde is ontvangen.

Daarna kun je achterover leunen en genieten van onze kosteloze dienstverlening waarbij wij elke mogelijkheid zullen benutten om de zaak te winnen. Makkelijk toch?

Er zijn talloze redenen waarom een verkeersboete onterecht kan zijn opgelegd (ook al is de gedraging soms wel begaan). Denk aan de volgende aspecten:

  • De verbalisant blijkt niet bevoegd;
  • Er had een staandehouding moeten plaatsvinden;
  • De verklaring van de verbalisant is onvolledig waardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de gedraging is begaan;
  • Uit het dossier blijkt dat de bebording niet (vaak genoeg) is gecontroleerd; of
  • Er is een verkeerde feitcode gebruikt.

Bovenstaande zaken zijn voor de burger vaak ingewikkeld om uit te zoeken. Bovendien kun je pas zien of een boete terecht en conform wet- en regelgeving is opgelegd als je het dossier grondig hebt bestudeerd. Daarvoor moet je het dossier opvragen en gronden aanvoeren tegen de boete. Dit werk nemen wij voor je uit handen. Mooi toch?

Bij het winnen van de zaak worden wij betaald door de overheid. Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is eigenlijk heel logisch. Jij schakelt een rechtsbijstandverlener in. Op het moment dat jij de zaak wint, omdat de boete vernietigd of gematigd moet worden, dan moet de tegenpartij jouw kosten voor rechtsbijstand vergoeden. In dit geval is de overheid de tegenpartij, omdat de boete vanuit de overheid is opgelegd. Het Openbaar Ministerie zal jouw kosten voor rechtsbijstand moeten vergoeden. Zij zullen dit rechtstreeks naar ons overmaken. De boete wordt door het CJIB – indien en voor zover al betaald – teruggestort op het bankrekeningnummer waarmee betaald is.

De procedure bij de rechter is ook kosteloos. Wel wordt het stellen van ‘zekerheid’ vereist. Dit betekent dat de boete vooruitbetaald moet worden. Bij winst wordt dit bedrag teruggestort.

Bij verlies van de zaak brengen wij niets in rekening. Daarmee is de procedure voor de klant altijd geheel kosteloos, ongeacht winst of verlies.

Nee, wij kijken aan de hand van het dossier (en eventueel jouw verhaal) of er een redelijke kans van slagen is. Als onze juristen vinden dat het geen sterke zaak is, dan leggen wij de zaak niet voor aan de kantonrechter. Daar zit de rechter niet op te wachten, maar ook krijgen wij alleen een vergoeding bij een gewonnen zaak. Dat zou dus zonde zijn van onze tijd.

Als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is, zullen wij namens jou de beroepsgronden indienen bij de rechtbank. Meestal verschijnen wij ook ter zitting namens jou, maar daartoe zijn we niet verplicht. De rechter kan namelijk ook prima op basis van de stukken een beoordeling maken. Wegens de vele zittingen en de beperkte capaciteit van juristen binnen ons kantoor, kan het dus zijn dat er niemand namens jou verschijnt ter zitting. Dit is verder niet erg, omdat er beroepsgronden zijn ingediend. In ruim 80% van de zaken verschijnt wel een jurist van ons kantoor ter zitting namens jou als de zaak wordt voorgelegd aan de kantonrechter. Daar hoef jij niet bij te zijn.

Het aanvechten van een Mulderboete bestaat uit drie fases:

1. Beroep bij de officier van justitie
De boete betalen is in dit stadium nog niet aan de orde. Het mag wel indien je dit prettiger vindt. Als de officier van justitie het beroep afwijst dan ontvang je van het CJIB een nieuwe brief met het verzoek om binnen acht weken te betalen.

2. Beroep bij de kantonrechter
De boete moet nu ‘vooruitbetaald’ worden. Bij boetes hoger dan € 225,= moet er minimaal € 225,= + € 9,= administratiekosten (=€ 234,=) betaald worden. Anders is de zaak direct verloren en moet de boete alsnog betaald worden. Mocht je echt niet kunnen betalen, dan kunnen wij financiële stukken aan de rechter laten zien waaruit blijkt dat het niet lukt om de boete te betalen. Deze stukken zul je dus tijdig aan ons moeten geven zodat wij deze naar de rechter kunnen sturen. Mocht de rechter alsnog vinden dat je de boete wel kan betalen, dan zal hij doorgaans nog een termijn van 4 weken geven om de boete alsnog te betalen.

3. Beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
In dit stadium is de boete – als het goed is – reeds betaald. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de hoogste rechtsprekende instantie op het gebied van de Mulderboetes. De raadsheren staan er om bekend dat zij veel expertise hebben op het gebied van dit soort zaken. Als een zaak zich ervoor leent, zullen wij de zaak voorleggen aan de rechters in Leeuwarden. Onze verkeersjurist heeft daar vele successen geboekt.

Gelet op het grote aantal zaken dat wordt aangebracht bij de rechtbanken en het hof kan het enige tijd duren voordat de zaak is afgedaan. De officier van justitie beslist doorgaans binnen 5 maanden. De kantonrechter doorgaans binnen 10 maanden. Dan zit je dus al op 1,5 jaar nadat er beroep is aangetekend bij de officier van justitie. Aangezien je de boete toch al betaald hebt en je verder niets hoeft te doen (wij doen immers al het werk), is enige geduld ook wel op zijn plaats. Je wilt uiteraard wel dat er goed naar jouw zaak gekeken wordt.

Dit is moeilijk te zeggen in algemene termen en ook sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden en de aard van de boete. Bij snelheidsboetes speelt de aanwezigheid van de bebording weer een grote rol, bij parkeerboetes kán de bebording een rol spelen maar bijvoorbeeld ook het uiterlijk van de stoep.

Een zaak waarbij een duidelijke reden wordt opgegeven waarom de boete onterecht is, aangevuld met verklaringen van bijvoorbeeld getuigen, is ook kansrijker.

Het is in ieder geval verstandig om elke zaak aan ons voor te leggen, zodat wij het dossier kunnen beoordelen. Als wij geen winkansen zien, dan laten wij het voor wat het is.

Door de desbetreffende instanties word je op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Houd de brieven die je ontvangt dus goed in de gaten. Je hoeft ze niet te bewaren want wij ontvangen een kopie van alle brieven die jij ook ontvangt. Maar lees ze wel goed door. Zo weet je óf en wanneer je een boete vooruit moet betalen en of je (een gedeelte van je) geld terugkrijgt. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je uitsluitend via Whatsapp contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij helaas niet bereikbaar in verband met de drukte. Dit doen we allemaal in het belang voor de klant, om onze dienstverlening kosteloos te houden.

Het simpele antwoord is: ja, dat heeft zeker zin! Wij zullen niet elke boete van tafel kunnen krijgen, maar uit de praktijk blijkt dat wel veel boetes worden vernietigd. Dit komt door uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld omdat het dossier niet compleet is, de officier van justitie geen tijd heeft om zich aan de wettelijke termijnen te houden, er onvoldoende informatie is over de bebording, de verbalisant een technische fout heeft gemaakt bij een meting, de BOA niet bevoegd is of dat er simpelweg twijfel is over de vraag of je de gedraging wel gepleegd hebt. Je hoeft niet je onschuld te bewijzen, maar als er voldoende twijfel is zal de boete ook vernietigd moeten worden.

Ook kunnen bijzondere omstandigheden aanleiding zijn om de boete te vernietigen. Als je bijvoorbeeld écht geen geld hebt (en dat ook kan aantonen), kan de boete ook gematigd worden (zelfs tot € 0,=). Of als je een handeling in het verkeer hebt verricht die wel strafbaar is, maar gezien de situatie wel begrijpelijk was, heeft het ook zin om de boete aan te vechten. De rechter kan de boete dan op een lager bedrag vaststellen.

Wij hebben ongeveer drie werkdagen nodig om een boete te verwerken. Het is daarom belangrijk om een boete tijdig naar ons toe te sturen, zodat wij ruim de tijd hebben om binnen 6 weken beroep aan te tekenen. Wij kunnen geen garantie bieden dat er tijdig beroep wordt ingediend, als wij geen drie werkdagen de tijd hebben om beroep in stellen. In dat geval is het raadzaam dat je zelf ook alvast beroep instelt. Daarmee is de 6-weken beroepstermijn veilig gesteld en vervolgens kan de zaak door Adviesbureau Skandara worden overgenomen.

Wij nemen ook lopende zaken over, indien je bijvoorbeeld zelf beroep hebt ingesteld of iemand anders dat hebt laten doen. Wij zullen wel kijken in welk stadium de procedure is en wat de winkansen zijn. Je kunt een verzoek tot overname doen via e-mail door een mail te sturen naar onze verkeersjurist via b.dejong@skandara.nl. Vervolgens ontvang je binnen twee werkdagen bericht of wij de zaak kunnen overnemen.

Wij mogen niet zomaar in jouw naam proceshandelingen verrichten of naar de rechter stappen. Daar hebben wij op grond van de wet een volmacht voor nodig. Daarom vragen wij om je persoonsgegevens in te vullen via de website. Daarmee kunnen wij aantonen dat jij akkoord bent met het feit dat wij jou vertegenwoordigen bij de officier van justitie en de rechter. Je hoeft dan ook zelf niet ter zitting te verschijnen.

Een volmacht kun je ook altijd weer intrekken. Als je een volmacht wil intrekken, mail dan naar b.dejong@skandara.nl.

Als je ons inschakelt om een boete aan te vechten, hoef je helemaal niets te doen. Wij versturen de brieven, wij corresponderen met de rechtbank en wij krijgen een oproep om ter zitting te verschijnen. Je bent dus niet verplicht om ter zitting bij de kantonrechter te verschijnen. Wij vragen ook niet of je wel mee gaat, omdat wij met de rechtbanken een strakke planning hanteren. Het is niet mogelijk om rekening te houden met de agenda van alle cliënten. Mocht je wel de behoefte voelen om graag je verhaal te doen bij de rechter, dan kunnen we natuurlijk altijd samen gaan. Geef dit dan even aan bij het uploaden van de boete, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Wij zijn telefonisch in principe niet bereikbaar voor klanten, maar alleen voor de officier van justitie en de rechtbank. Wij kunnen helaas geen dienstverlening kosteloos aanbieden als we ook een volledige klantenservice moeten inrichten waarbij wij voor elke klant telefonisch bereikbaar moeten kunnen zijn. Wij vragen je begrip hiervoor.

Met belangrijke vragen kun je mailen naar info@skandara.nl en voor de wat simpelere vragen kun je bij ons terecht via Whatsapp op het nummer 0646441731.

Voor spoedkwesties zijn wij wel bereikbaar via telefoonnummer: 0182715055

Op de website www.cjib.nl, kun je inloggen met DigiD. Daar kun je een overzicht van alle (openstaande) boetes terugvinden. Ook kun je daar terugvinden of de zaak in behandeling is.

Wij staan altijd open voor samenwerkingen, in welke vorm dan ook. Ook bijvoorbeeld verhuurbedrijven of transportbedrijven kunnen contact met ons opnemen zodat we ervoor kunnen zorgen dat de (vele) binnenkomende boetes gemakkelijk doorgestuurd kunnen worden naar ons. Mail voor een samenwerking naar b.dejong@skandara.nl.

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures, maar het is altijd mogelijk om een open sollicitatie te doen. Ook hebben wij plek voor 2 of 3 stagiaires per stageperiode. Sollicitaties kun je mailen naar b.dejong@skandara.nl.

Wij hebben persoonsgegevens nodig om aan te kunnen tonen dat wij gemachtigd zijn om als vertegenwoordiger namens jou op te treden. Daarbij gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij hebben dit vastgelegd in een privacyverklaring.

Verkeersboetes gerelateerde veelgestelde vragen

In verband met de grote hoeveelheid van aangemelde verkeersboetes (de zogenoemde Mulderboetes) zijn wij helaas alleen nog bereikbaar via Whatsapp op het nummer 06-46441731 of via het contactformulier op onze website. Dit doen wij om de dienst gratis te houden voor onze klanten. Bij een veelvoorkomende vraag zullen wij de klant doorverwijzen naar deze pagina op de website.