Verkeersboetes veelgestelde vragen

Ja, je bent verplicht om de door jou ontvangen rechtsbijstandsvergoeding aan ons te betalen. De officier van justitie of rechter heeft dit bedrag aan rechtsbijstandsvergoeding vastgesteld. Het is de vergoeding voor onze geleverde diensten. Het enige verschil is dat dit niet meer rechtstreeks vanuit het CJIB naar Skandara gaat, maar via de klant vanwege de nieuwe wet.

De rechtsbijstandsvergoeding krijg je overigens alleen als er een jurist is geweest die de zaak voor je heeft aangevochten en heeft gewonnen. Als je zelf de boete aanvecht kom je niet in aanmerking voor de vergoeding voor rechtsbijstand.

Als de rechtsbijstandsvergoeding niet wordt doorgestort naar ons, dan zijn wij genoodzaakt het dossier over te dragen aan een deurwaarder nadat we contact hebben gelegd met je en er geen doorbetaling is gedaan. De deurwaarder zal de vordering dan overnemen en incasseren. Dit traject brengt ook flinke kosten met zich mee en die weg slaan wij liever niet in; maar doen dat wel als het nodig is. Het is dus belangrijk om er zorg voor te dragen dat de rechtsbijstandsvergoeding tijdig wordt doorgestort naar Skandara.

Uiteraard zullen we eerst contact met je leggen en verifiëren bij de overheid of het bedrag echt aan je is uitbetaald. Als dit het geval is, of wij krijgen geen contact met je, en je weigert de vergoeding te betalen waar wij recht op hebben, dan kunnen wij niet anders dan het dossier overdragen aan een deurwaarder. Op dat moment kun je alleen nog met de deurwaarder communiceren over het dossier. Wij zullen er alles aan doen om dit traject te voorkomen, maar als iemand zijn verplichtingen niet nakomt dan hebben we geen andere optie.

Laat ons even weten dat je een bedrag aan rechtsbijstandsvergoeding (ook wel proceskosten genoemd) hebt ontvangen. Dan sturen wij een Tikkie met het juiste kenmerk en zaaknummer zodat we je betaling met de juiste gegevens in onze administratie kunnen opnemen.

Als je een ander bedrag hebt ontvangen, stuur ons dan een screenshot. Wij checken dan waar het is misgegaan. Zo nodig passen wij de Tikkie aan. Het kan namelijk zijn dat in een eerder stadium al een gedeelte aan Skandara is voldaan. Dit wordt dan door het CJIB verrekend.

Ja zeker. Als je vraagt om een factuur dan sturen wij die toe.

Dit is te zien in de uitspraak van de officier van justitie of de rechter. Het CJIB maakt doorgaans ook de rechtsbijstandsvergoeding apart over met als kenmerk ‘uitbetaling proceskosten’.

Ja zeker! Je ontvangt van ons alleen een Tikkie bij een gewonnen zaak én ter hoogte van de toegekende rechtsbijstandsvergoeding. Je betaalt dus niets uit je eigen zak. Alleen is het wel noodzakelijk dat je het bedrag dat je hebt ontvangen aan rechtsbijstandsvergoeding, binnen 7 dagen nadat je het hebt ontvangen doorstort naar Skandara om kosten te voorkomen.

Wij nemen elke Mulderbeschikking in behandeling. Dit zijn de meest voorkomende verkeersboetes (lichte snelheidsovertredingen, rood licht, gordel, parkeren etc.). Als er op de brief rechtsboven een M is te zien, dan kun je deze gratis bij ons aanmelden om aan te vechten.

Ook nemen wij naheffingsaanslagen parkeerbelasting van de gemeente in behandeling. Die krijg je vaak vanuit de gemeente wanneer je geen, of te weinig, parkeergeld hebt betaald.

Als de boete bij ons is ingediend, dan nemen wij die in behandeling. Wij controleren of de boete aangevochten kan worden. Als dat niet kan, ontvang je daarover van ons bericht per e-mail. Zodra alles is ontvangen door de officier van justitie, krijg je ook nog een brief van de officier van justitie waarin staat dat het beroep in goede orde is ontvangen.

Daarna kun je achterover leunen en genieten van onze kosteloze dienstverlening waarbij wij elke mogelijkheid zullen benutten om de zaak te winnen. Makkelijk toch?

Er zijn talloze redenen waarom een verkeersboete onterecht kan zijn opgelegd (ook al is de gedraging soms wel begaan). Denk aan de volgende aspecten:

  • De verbalisant blijkt niet bevoegd;
  • Er had een staandehouding moeten plaatsvinden;
  • De verklaring van de verbalisant is onvolledig waardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de gedraging is begaan;
  • Uit het dossier blijkt dat de bebording niet (vaak genoeg) is gecontroleerd; of
  • Er is een verkeerde feitcode gebruikt.

Bovenstaande zaken zijn voor de burger vaak ingewikkeld om uit te zoeken. Bovendien kun je pas zien of een boete terecht en conform wet- en regelgeving is opgelegd als je het dossier grondig hebt bestudeerd. Daarvoor moet je het dossier opvragen en gronden aanvoeren tegen de boete. Dit werk nemen wij voor je uit handen. Mooi toch?

Bij het winnen van de zaak worden wij betaald door de overheid. Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar het is eigenlijk heel logisch. Jij schakelt een rechtsbijstandverlener in. Op het moment dat jij de zaak wint, omdat de boete vernietigd of gematigd moet worden, dan moet de tegenpartij jouw kosten voor rechtsbijstand vergoeden. In dit geval is de overheid de tegenpartij, omdat de boete vanuit de overheid is opgelegd. Het Openbaar Ministerie zal jouw kosten voor rechtsbijstand moeten vergoeden. Zij zullen dit overmaken naar degene op wiens naam de boete staat. Jij zal dan het bedrag naar ons moeten overmaken. Daarvoor ontvang je een Tikkie. Je kunt het bedrag ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL20 ABNA 0127 8734 57 t.n.v. Adviesbureau Skandara B.V.

De procedure bij de rechter is ook kosteloos. Wel wordt het stellen van ‘zekerheid’ vereist. Dit betekent dat de boete vooruitbetaald moet worden. Bij winst wordt dit bedrag teruggestort.

Bij verlies van de zaak brengen wij niets in rekening. Daarmee is de procedure voor de klant altijd geheel kosteloos, ongeacht winst of verlies.

Nee, wij kijken aan de hand van het dossier (en eventueel jouw verhaal) of er een redelijke kans van slagen is. Als onze juristen vinden dat het geen sterke zaak is, dan leggen wij de zaak niet voor aan de kantonrechter. Daar zit de rechter niet op te wachten, maar ook krijgen wij alleen een vergoeding bij een gewonnen zaak. Dat zou dus zonde zijn van onze tijd.

Als wij vinden dat er een redelijke kans van slagen is, zullen wij namens jou de beroepsgronden indienen bij de rechtbank. Meestal verschijnen wij ook ter zitting namens jou, maar daartoe zijn we niet verplicht. De rechter kan namelijk ook prima op basis van de stukken een beoordeling maken. Wegens de vele zittingen en de beperkte capaciteit van juristen binnen ons kantoor, kan het dus zijn dat er niemand namens jou verschijnt ter zitting. Dit is verder niet erg, omdat er beroepsgronden zijn ingediend. In ruim 80% van de zaken verschijnt wel een jurist van ons kantoor ter zitting namens jou als de zaak wordt voorgelegd aan de kantonrechter. Daar hoef jij niet bij te zijn.

Het aanvechten van een Mulderboete bestaat uit drie fases:

1. Beroep bij de officier van justitie
De boete betalen is in dit stadium nog niet aan de orde. Het mag wel indien je dit prettiger vindt. Als de officier van justitie het beroep afwijst dan ontvang je van het CJIB een nieuwe brief met het verzoek om binnen acht weken te betalen.

2. Beroep bij de kantonrechter
De boete moet nu ‘vooruitbetaald’ worden. Bij boetes hoger dan € 225,= moet er minimaal € 225,= + € 9,= administratiekosten (=€ 234,=) betaald worden. Anders is de zaak direct verloren en moet de boete alsnog betaald worden. Mocht je echt niet kunnen betalen, dan kunnen wij financiële stukken aan de rechter laten zien waaruit blijkt dat het niet lukt om de boete te betalen. Deze stukken zul je dus tijdig aan ons moeten geven zodat wij deze naar de rechter kunnen sturen. Mocht de rechter alsnog vinden dat je de boete wel kan betalen, dan zal hij doorgaans nog een termijn van 4 weken geven om de boete alsnog te betalen.

3. Beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
In dit stadium is de boete – als het goed is – reeds betaald. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de hoogste rechtsprekende instantie op het gebied van de Mulderboetes. De raadsheren staan er om bekend dat zij veel expertise hebben op het gebied van dit soort zaken. Als een zaak zich ervoor leent, zullen wij de zaak voorleggen aan de rechters in Leeuwarden. Onze verkeersjurist heeft daar vele successen geboekt.

Gelet op het grote aantal zaken dat wordt aangebracht bij de rechtbanken en het hof kan het enige tijd duren voordat de zaak is afgedaan. De officier van justitie beslist doorgaans binnen 5 maanden. De kantonrechter doorgaans binnen 10 maanden. Dan zit je dus al op 1,5 jaar nadat er beroep is aangetekend bij de officier van justitie. Aangezien je de boete toch al betaald hebt en je verder niets hoeft te doen (wij doen immers al het werk), is enige geduld ook wel op zijn plaats. Je wilt uiteraard wel dat er goed naar jouw zaak gekeken wordt.

Uit cijfers die openbaar zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie volgt dat de kans op winst ongeveer 25% is. Daarbij is de kans groter dat je de zaak wint als er professionele rechtshulp is ingeschakeld. Een keuze voor Skandara is dan ook zeker geen slechte keuze.

Door de desbetreffende instanties word je op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure. Houd de brieven die je ontvangt dus goed in de gaten. Je hoeft ze niet te bewaren want wij ontvangen een kopie van alle brieven die jij ook ontvangt. Maar lees ze wel goed door. Zo weet je óf en wanneer je een boete vooruit moet betalen en of je (een gedeelte van je) geld terugkrijgt. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je uitsluitend via Whatsapp contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij helaas niet bereikbaar in verband met de drukte. Dit doen we allemaal in het belang voor de klant, om onze dienstverlening kosteloos te houden.

Op het moment dat de officier van justitie of de rechter een boete heeft vernietigd, dan wordt daarbij direct vastgesteld wat de vergoeding voor Adviesbureau Skandara is. Deze vergoeding wordt overgemaakt door de overheid naar degene op wiens naam de boete staat. Wij sturen een Tikkie ter hoogte van dit bedrag naar de klant. Je mag onze vergoeding ook overmaken naar NL21 INGB 0006 38 39 88 t.n.v. Adviesbureau Skandara BV.

Je hoeft nooit meer te betalen dan de vergoeding die je van de overheid hebt ontvangen. Het aanvechten van een boete is voor jou dus altijd kosteloos.

Voorbeeld:
Je hebt een boete ontvangen van € 200,= en die heb je vooraf al betaald. Wij vechten die aan en de rechter vernietigt de boete en beslist dat de rechtsbijstandsvergoeding € 500,= is. Jij ontvangt dan € 700,= op je rekening. Van ons krijg je dan een Tikkie ter hoogte van de rechtsbijstandsvergoeding, dus: € 500,=. Die € 200,= is voor de boete en mag je uiteraard houden, want de boete bleek onterecht.

Wij hebben ongeveer drie werkdagen nodig om een boete te verwerken. Het is daarom belangrijk om een boete tijdig naar ons toe te sturen, zodat wij ruim de tijd hebben om binnen 6 weken beroep aan te tekenen. Wij kunnen geen garantie bieden dat er tijdig beroep wordt ingediend, als wij geen drie werkdagen de tijd hebben om beroep in stellen. In dat geval is het raadzaam dat je zelf ook alvast beroep instelt. Daarmee is de 6-weken beroepstermijn veilig gesteld en vervolgens kan de zaak door Adviesbureau Skandara worden overgenomen.

Wij nemen ook lopende zaken over, indien je bijvoorbeeld zelf beroep hebt ingesteld of iemand anders dat hebt laten doen. Wij zullen wel kijken in welk stadium de procedure is en wat de winkansen zijn. Je kunt een verzoek tot overname doen via e-mail door een mail te sturen naar onze verkeersjurist via b.dejong@skandara.nl. Vervolgens ontvang je binnen twee werkdagen bericht of wij de zaak kunnen overnemen.

Wij mogen niet zomaar in jouw naam proceshandelingen verrichten of naar de rechter stappen. Daar hebben wij op grond van de wet een volmacht voor nodig. Daarom vragen wij om je persoonsgegevens in te vullen via de website. Daarmee kunnen wij aantonen dat jij akkoord bent met het feit dat wij jou vertegenwoordigen bij de officier van justitie en de rechter. Je hoeft dan ook zelf niet ter zitting te verschijnen.

Een volmacht kun je ook altijd weer intrekken. Als je een volmacht wil intrekken, mail dan naar b.dejong@skandara.nl.

Als je ons inschakelt om een boete aan te vechten, hoef je helemaal niets te doen. Wij versturen de brieven, wij corresponderen met de rechtbank en wij krijgen een oproep om ter zitting te verschijnen. Je bent dus niet verplicht om ter zitting bij de kantonrechter te verschijnen. Wij vragen ook niet of je wel mee gaat, omdat wij met de rechtbanken een strakke planning hanteren. Het is niet mogelijk om rekening te houden met de agenda van alle cliënten. Mocht je wel de behoefte voelen om graag je verhaal te doen bij de rechter, dan kunnen we natuurlijk altijd samen gaan. Geef dit dan even aan bij het uploaden van de boete, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Op de website www.cjib.nl, kun je inloggen met DigiD. Daar kun je een overzicht van alle (openstaande) boetes terugvinden. Ook kun je daar terugvinden of de zaak in behandeling is.

Verkeersboetes gerelateerde veelgestelde vragen

In verband met de grote hoeveelheid van aangemelde verkeersboetes (de zogenoemde Mulderboetes) zijn wij helaas alleen nog bereikbaar via Whatsapp op het nummer 06-46441731 of via het contactformulier op onze website. Dit doen wij om de dienst gratis te houden voor onze klanten. Bij een veelvoorkomende vraag zullen wij de klant doorverwijzen naar deze pagina op de website.

Sinds 1 januari 2024 zijn we begonnen met het versturen van Tikkies. Het kan zijn dat je een Tikkie van ons hebt ontvangen vanwege een gewonnen zaak. Het kan ook zijn dat je inmiddels een bedrag op je rekening hebt ontvangen vanwege toegekende proceskosten, maar nog geen Tikkie hebt ontvangen. Inmiddels hebben we een aantal vragen van jullie beantwoord. Volledigheidshalve zetten we die nog even op een rij in deze e-mail, zodat iedereen goed geïnformeerd is.