Verkeersboete aanvechten – is dat verstandig?

Mulderboete aanvechten

Laten we beginnen met de meest voorkomende verkeersboete: de Mulderboete. Dit is een bestuursrechtelijke beslissing van de overheid (een beschikking). Tegen de boete kan beroep worden ingesteld. In het bestuursrecht geldt een belangrijk beginsel: het reformatio in peius-beginsel. Dit beginsel houdt in dat je niet slechter mag worden van een beroep. Dat betekent dat er in het geheel geen risico’s zitten aan het aanvechten van een Mulderboete. Je kunt er namelijk niet slechter van worden; alleen maar beter. Stel nu dat de verbalisant een fout heeft gemaakt en eigenlijk een hogere boete had moeten opleggen; wat gebeurt er als de officier van justitie daar achter komt? Heel simpel: dan mag de boete niet meer gewijzigd worden en wordt de huidige boete vernietigd. Hoe mooi is dat!? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dat meermaals geoordeeld, onder meer in het arrest van 6 mei 2020. Vecht dus altijd een Mulderboete aan. Dit doen wij ook nog eens geheel kosteloos. Daardoor kun je gratis én zonder enige risico via ons proberen je geld terug te halen.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting aanvechten

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt opgelegd als er geen, of onvoldoende, parkeergeld (parkeerbelasting) is betaald. Er wordt dan (doorgaans) een uur parkeerbelasting nageheven, vermeerderd met kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Doorgaans – maar dit verschilt per gemeente – bedraagt de naheffingsaanslag ongeveer € 65,=. De naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt opgelegd door de heffingsambtenaar van de desbetreffende gemeente en niet door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze aanslagen vallen onder het belastingrecht. Het belastingrecht is weer onderdeel van het bestuursrecht. Ook hier kun je dus niet slechter worden van een bezwaar- of beroepschrift. Aanvechten dus!

Strafbeschikking aanvechten door in verzet te gaan

Een strafbeschikking valt onder het strafrecht. Het behelst eigenlijk een voorstel van de officier van justitie. Als je ermee akkoord gaat, hoef je niet voor de rechter te verschijnen. Het heeft echter wel dezelfde gevolgen als het verschijnen voor de rechter. Akkoord gaan met een strafbeschikking is hetzelfde als een veroordeling van de strafrechter. Je krijgt daarmee dus ook een strafblad. Denk dus goed na voordat je de strafbeschikking gaat betalen (daarmee ga je akkoord). Vaak is het verstandig om in verzet te gaan. Je geeft daarmee formeel bij de officier van justitie aan dat je niet akkoord gaat met de strafbeschikking. De officier van justitie dient nu de zaak te seponeren of voor de rechter te brengen. Bij de rechter kun je alsnog je verhaal doen.In theorie is het mogelijk dat de strafrechter een hogere straf oplegt. Uit de praktijk blijkt echter dat de rechter geen hogere straf oplegt. Het is dus altijd verstandig om de zaak bij de strafrechter voor te laten komen. Daar kun je je verhaal doen, kun je je persoonlijke omstandigheden naar voren brengen en kan de strafrechter rekening houden met de lange behandelduur van de zaak.

Gewonnen zaken in hoger beroep door Adviesbureau Skandara:

Snelheidsovertredingen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3966
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:410
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:639
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8218
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4473
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1143

Zaken waarin er niet was staandegehouden:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3141
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8838
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8881
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7473
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8875
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4084
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7087
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4083

Niet dragen van een gordel:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:9119

Het negeren van roodlicht:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:2813
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:9339
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:10033

Boete opgelegd door middel van digitale handhaving:

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2022:265

Persoonlijke omstandigheden van een betrokkene:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:5479
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4352
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1956

Niet de richting volgen die de voorsorteerstrook aangeeft:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:437

Boete had hoger moeten zijn, maar mag niet meer worden aangepast:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:628

Kies daarom voor Adviesbureau Skandara

Het behoeft geen nadere uitleg meer dat Adviesbureau Skandara – tot aan de hoogste rechter – succesvol is in het aanvechten van boetes. Laat je altijd bijstaan door ons. Uiteraard brengen we jouw argumenten naar voren, maar ook onze eigen juridische argumenten. De ervaring leert dat boetes vaker gewonnen worden door juridische argumenten, dan door overige argumenten. Als ze beide naar voren worden gebracht, is dat natuurlijk nog beter.