weggesleept en toch een boete
2 nov 12:48
2 min.
Verkeersboetes

Weggesleept én een boete?

Ben jij weggesleept én heb je ook een boete gehad? Dan is het raadzaam om dit blog even door te nemen, omdat de boete dan waarschijnlijk onterecht is opgelegd.

Wegsleepboete; formeel: besluit tot toepassen bestuursdwang

Bij het veroorzaken van grote hinder bij een (parkeer)overtreding kan de handhaver besluiten om het voertuig te laten wegslepen. Dit kan alleen als het voertuig in strijd met de parkeerregels staat geparkeerd. Formeel wordt dit bestuursdwang genoemd. Bij het toepassen van bestuursdwang maakt de gemeente kosten om de overtreding te stoppen en worden deze kosten verhaald op de overtreder.

Aanvechten wegsleepboete

Het besluit tot het toepassen van bestuursdwang kan worden aangevochten. Omdat alleen geen sprake is van een boete, spelen persoonlijke omstandigheden geen rol. Je kunt dus niet vragen om de kosten voor het toepassen van bestuursdwang te matigen, omdat de wegsleepboete juridisch gezien geen boete is, maar een kostenverhaal. De kosten – die de gemeente heeft gemaakt om het voertuig weg te slepen en te stallen – worden op jou verhaald. Hoe hoog de kosten zijn, verschilt per gemeente. Doorgaans zit je al snel op zo’n € 250,=. Bewaar het betalingsbewijs goed; de kans is namelijk groot dat je óók een Mulderboete hebt gehad voor het foutparkeren.

Aanvechten foutparkeren

Als je daarnaast ook een boete hebt gehad voor het foutparkeren dan is het raadzaam om de boete direct aan te vechten. Door verkeersjurist mr. B.(Brahim) de Jong, van Adviesbureau Skandara, is al eerder een zaak bij de hoogste rechter uitgevochten met het Openbaar Ministerie. In deze zaak is gebleken dat de officier van justitie beleid heeft in het geval sprake is wegsleepkosten én een boete (voor het foutparkeren).

Beleid van de officier van justitie bij het wegslepen

Uit het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is gebleken dat de officier van justitie een vaste gedragslijn heeft. De vaste gedragslijn houdt in dat de wegsleepkosten in mindering worden gebracht op de opgelegde boete. Dit geldt alleen als aannemelijk wordt gemaakt dat er wegsleepkosten zijn gemaakt en hoe hoog die waren. De vermindering bedraagt namelijk maximaal de betaalde wegsleepkosten. De officier van justitie is verplicht de gedragslijn te volgen.

Voorbeeld wegsleepkosten in mindering op boete

Stel: je parkeert op een gehandicaptenplaats. De handhaver besluit tot het toepassen van bestuursdwang en je voertuig wordt weggesleept. De wegsleepkosten bedragen € 250,-. De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 400,- (vanaf 2022 waarschijnlijk € 310,-). In totaal moet er dus € 650,- betaald worden. Indien er echter beroep wordt ingesteld tegen de Mulderboete van € 400,- en er wordt aannemelijk gemaakt dat het voertuig is weggesleept en daarvoor een bedrag van € 250,- aan kosten voor is voldaan, dan wordt het bedrag van € 250,- aan wegsleepkosten in mindering gebracht op de boete. Er blijft dan een boete over van € 150,-. Dát scheelt.

Heb je een parkeerboete van € 100,-? Dan wordt de sanctie verminderd tot € 0,-.

Update 2022: Dit beleid is helaas vervallen. De officier van justitie matigt nu niet meer op grond van intern beleid de sanctie. Wél kan de boete nog worden aangevochten op de grond dat het niet redelijk is om een sanctie op te leggen én wegsleepkosten te verhalen bij een overtreder. Boetes kunnen dus gewoon bij ons worden geüpload om aan te vechten. Geef daarbij duidelijk aan dat het voertuig is weggesleept en stuur ons de bewijsstukken.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Je boete gratis aanmelden

Wij zijn gespecialiseerd in het aanvechten van Mulderboetes en doen dit geheel kosteloos. Mocht je professionele en rechtskundige bijstand willen bij het aanvechten van je boete, dan kun je de boete bij ons uploaden.