wie is de man achter skandara
14 dec 11:45
4 min.
Media

Wie is mr. B. (Brahim) de Jong?

Als je een zaak laat aanvechten door Adviesbureau Skandara dan wil je natuurlijk weten door wie de zaak wordt aangevochten. Graag leggen wij uit hoe de oprichting van Adviesbureau Skandara is ontstaan en wie de persoon is achter de organisatie. Het begon met één persoon, maar inmiddels is het team uitgebreid naar ongeveer 10 personen. Allemaal strijden we voor rechtvaardigheid. Iedereen heeft het recht zijn bekeuring aan te vechten. De één wil checken of alles volgens de wet- en regelgeving is opgelegd. De ander heeft een dringende reden om de boete aan te vechten. De ander wil zich beroepen op de bijzondere omstandigheden ter plaatse. En weer iemand anders heeft ernstige persoonlijke problemen. Allemaal rechtvaardige redenen om een bekeuring aan te vechten. Maar wie zit er nu achter het aanvechten van de vele verkeersboetes?

Achtergrond

Brahim de Jong is half Nederlands en half Marokkaans en is geboren en getogen in Gouda. Regelmatig heeft Brahim zich ingezet voor jongeren die vaak problemen hadden met de politie als het ging om (pro-actieve) politiecontroles en de bejegening richting de burger. Dit heeft vaak geleid tot klachten bij de politie, waarbij ook vele gesprekken zijn gevoerd met teamleiders van de politie. Al snel zag Brahim in dat onrecht bestreden moest worden en niet onbesproken moest worden gelaten. Hard werk is dat volgde.

Op dat moment volgde Brahim, na VMBO-T/MAVO te hebben afgerond, een MBO-opleiding tot bedrijfsadministrateur. Werken met cijfers was niet moeilijk en Brahim besloot een vervolgopleiding op het HBO te doen: Bedrijfseconomie. Daar kwam Brahim in aanraking met het vak belastingrecht; dat werd een lievelingsvak. Na het behalen van de propedeuse op het HBO besloot Brahim te gaan studeren aan de Universiteit: de opleiding Fiscaal Recht (belastingrecht). Gek genoeg heeft de opleiding belastingrecht raakvlakken met het aanvechten van een verkeersboete.

b. de jong foto afronding bachelor opleiding in 2016

Afronding bachelor opleiding in 2016

Het aanvechten van boetes

Wat mensen vaak niet weten is dat de inspecteur van de Belastingdienst ook boetes kan opleggen; namelijk verzuim- en vergrijpboetes. Deze boetes worden opgelegd als een burger of bedrijf zijn fiscale verplichtingen niet nakomt of (opzettelijk) belastingaangiften onjuist of onvolledig indient. Ook hier spelen vaak formele aspecten een rol bij het aanvechten van de boete. Het aanvechten van een belastingboete verschilt – in het proces – niet wezenlijk van het aanvechten van een verkeersboete. Natuurlijk zijn de onderliggende feiten anders, maar zowel een belastingboete als een verkeersboete betreffen zogenoemde bestuurlijke boetes.

De bestraffende bevoegdheid van de inspecteur wekte interesse bij Brahim en hij koos voor een stage bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Al snel zag Brahim in dat zijn passie ligt bij het aanvechten van boetes.

De combinatie tussen het helpen van jongeren in hun zoektocht bij het vinden van rechtvaardigheid in de bejegening vanuit de politie en een passie voor het aanvechten van boetes kwam het beste tot uitdrukking in het aanvechten van verkeersboetes. Daar kwamen zowel het recht als het helpen van jongeren tot elkaar. Het lukte Brahim goed om het standpunt van jongeren bij de rechter en op schrift te verwoorden en daarbij de passende wetsartikelen te vinden.

Oprichting Adviesbureau Skandara

Hoewel Adviesbureau Skandara al was opgericht op 1 januari 2014 om de jongeren formeel te kunnen bijstaan bij instanties, was de behoefte vanuit de jongeren om een onterechte verkeersboete aan te vechten erg groot. Naast de opleiding besloot Brahim dan ook zich te gaan specialiseren in de Wet Mulder en de aanverwante regelgevingen zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Na het behalen van zijn diploma, waarbij Brahim meester in de rechten werd, is de focus gelegd op het aanvechten van verkeersboetes. Niet alleen jongeren wisten Brahim te vinden; heel Nederland wist Brahim op een gegeven moment te vinden met het verzoek om een onterechte boete aan te vechten. Inmiddels is het team uitgebreid naar 10 personen, waaronder juristen, administratief medewerkers en stagiaires. Het bedrijf is nog steeds gevestigd in Gouda.

Succesvol bij het aanvechten van verkeersboetes van de Wet Mulder

Om succesvol te zijn bij het aanvechten van verkeersboetes op grond van de Wet Mulder is het belangrijk dat de Algemene wet bestuursrecht goed bekend is. De verkeersboetes op grond van de Wet Mulder worden namelijk niet via het strafrecht afgedaan, maar via het bestuursrecht. Ook de boetes van de Belastingdienst worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. Deze kennis was dus – in theorie – al in huis bij Brahim.

Met een deugdelijke theoretische basis en een portie hard werk zijn inmiddels vele successen geboekt. Inmiddels zijn er duizenden rechtszaken gevoerd en is een ontelbaar aantal boetes vernietigd met behulp van Adviesbureau Skandara. Het verdienmodel is dusdanig ingestoken dat burgers niets hoeven te doen bij de instanties; alles wordt geregeld. Het beroepschrift, het opvragen van het dossier, het beoordelen van het dossier, het verschijnen ter zitting bij de kantonrechter, het hoger beroep; letterlijk alles wordt gedaan door Adviesbureau Skandara. Helemaal kosteloos. Bij elke gewonnen zaak is de officier van justitie verplicht een vaste vergoeding per proceshandeling te betalen aan Adviesbureau Skandara. Omdat Skandara geen vergoeding ontvangt bij een verloren zaak, zullen wij ons best moeten doen om de zaak te winnen. Anders zou dit het einde van het bedrijf betekenen.

Adviesbureau Skandara kent de wet- en regelgeving op zijn duimpje. Zo heeft Adviesbureau Skandara vele zaken gewonnen op het gebied van:

Laat altijd je verkeersboete beoordelen door Adviesbureau Skandara

Al eerder hebben wij uitgelegd dat het verstandig is je om je boete door Adviesbureau Skandara te laten aanvechten. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van verkeersboetes en kunnen daarom ook juridische verweren voeren tegen de bekeuring. Daarnaast kunnen we nog een feitelijk verweer voeren, op basis van de gegevens die de klant aan ons verstrekt. Hoe meer gegevens een klant aan ons verstrekt, des te hoger de winkans.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Upload je boete

Laat mr. B. de Jong de boete kosteloos aanvechten