Verzet tegen Coronaboetes

Verzet tegen Coronaboetes

Afgelopen tijd is er veel aandacht besteed aan de coronaboete. Deze boete kan worden opgelegd vanwege overtreding van de coronamaatregelen. Voor overtreders geldt een boetetarief van € 95,- voor het niet dragen van een mondkap en een coronaboete huisfeest kost u €400,-. Je kunt ook een boete krijgen voor het niet voldoen aan de quarantaineplicht. Dit kost zelfs € 339,- als er een boete wordt opgelegd..

Maar een ‘coronaboete’ eigenlijk niets anders dan een ‘normale’ strafbeschikking. De strafbeschikking is een instrument waarmee het Openbaar Ministerie voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf kan opleggen, zonder tussenkomst van de rechter. Het gaat dan om overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Verzet instellen tegen de coronaboete

Een officier van justitie kan besluiten een strafbeschikking uit te vaardigen als de coronaregels zijn overtreden. Door het opleggen van de strafbeschikking staan zowel straf als de schuld vast. Het is belangrijk dat je zelf tijdig in actie komt, de boete niet betaalt en verzet instelt tegen de strafbeschikking, zodat de strafbeschikking niet onherroepelijk komt vast te staan. Dit kan namelijk vervelende gevolgen hebben. De schuld staat vast, de boete staat vast en de gevolgen staan vast. Dit kan niet meer teruggedraaid worden.

Geen strafblad door coronaboete

Voor sommige beroepen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Over het algemeen krijg je geen VOG als je een strafblad hebt. Dat komt omdat de coronaboetes over het algemeen onder de € 130,= zijn. Op grond van artikel 3 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt er geen aantekening gemaakt op je strafblad, als de boete lager is dan € 130,=. Als je een boete hebt gehad voor het niet dragen van een mondkapje, het overtreden van de avondklok of het niet houden van voldoende afstand, dan kun je met een gerust hart de VOG aanvragen.

Voor coronaovertredingen die wél een boete opleveren van € 130,= of hoger, volgt wel een aantekening op je strafblad. Dan wordt het aanvragen van een VOG lastiger.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Upload je boete

Adviesbureau Skandara helpt je met raad en daad om je boete aan te vechten. Maak vandaag nog gebruik van onze diensten.

Niet eens met coronaboetes?

De verzetstermijn voor het aanvechten van een strafbeschikking is kort, slechts 14 dagen. Zodra je kennis hebt genomen van de strafbeschikking, moet je daarom direct actie ondernemen. Zorg er in ieder geval voor dat de boete niet wordt betaald, anders staat de strafbeschikking onherroepelijk vast en kan deze niet teruggedraaid worden.

Het indienen van een verzetschrift kan op twee manieren:

  • Je stuurt zelf een verzetschrift per post naar het OM (op de achterkant van de strafbeschikking staat het adres); of
  • Je laat het regelen via een advocaat. Wij kunnen hierbij kosteloos helpen.

 

Twijfel je om in verzet te gaan? Je bent lang niet de enige; meer dan 30% van de mensen die een strafbeschikking hebben ontvangen voor het overtreden van de coronaregels is in verzet gegaan. In sommige zaken zijn de strafbeschikkingen ingetrokken, omdat de handhavers niet eerst een waarschuwing hadden opgelegd. Andere strafbeschikkingen zijn vernietigd, omdat het Openbaar Ministerie het te druk had.

Het loont dus altijd om in verzet te komen tegen een opgelegde strafbeschikking. Wij kunnen gratis helpen bij het indienen van een verzetschrift. Het enige dat je hoeft te doen is de strafbeschikking te uploaden via onze website.