Verkeersboete van het CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is gevestigd in Leeuwarden en int – namens het openbaar ministerie– de opgelegde boetes. Zo ook de verkeersboetes. De brieven komen in een envelop met een paarse kleur en zijn goed herkenbaar. Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen indien je een bekeuring hebt gehad van het CJIB. Als namelijk niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, dan staat de boete in rechte vast en kun je er niet meer onderuit komen. Ook niet als de boete onterecht was.

Verhoging of aanmaning CJIB

Mocht je toch een verhoging hebben gehad, zoals een eerste of tweede aanmaning, is het belangrijk dat je ons zo snel mogelijk daarvan op de hoogte brengt. Je kunt een foto naar ons toesturen via Whatsapp, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen. Wij zijn gespecialiseerd in het aanvechten van verhogingen en hebben al vele honderden aanmaningen kunnen terugdraaien via het CJIB. Stuur dus zo snel mogelijk een eerste of tweede verhoging via Whatsapp naar het nummer van Adviesbureau Skandara: 06 – 46 44 17 31.

verkeersboete cjib niet betalen - boete betalen cjib - cjib strafbeschikking

CJIB boete niet betalen

Als je via ons een CJIB-boete laat aanvechten, dan hoef je niet te betalen. Bij strafbeschikkingen geldt dat er niet betaald mag worden; dat leidt namelijk tot erkenning van de gedraging. Met andere woorden: als je de strafbeschikking voldoet, dan beken je daarmee dat je schuldig bent aan de overtreding. Niet verstandig dus om die te betalen en het kan ertoe leiden dat je bezwaar wordt afgewezen op formele gronden (namelijk de betaling).Bij een Mulderboete geldt dat er niet betaald hoeft te worden gedurende het beroep bij de officier van justitie, maar het mag wel. Mocht je de boete al betaald hebben, dan wordt de boete automatisch teruggestort op de rekening waarmee de boete is voldaan. Uiteraard alleen als we de zaak hebben gewonnen.

CJIB strafbeschikking

Een strafbeschikking komt op je justitiële documentatie (ook wel strafblad genoemd in de volksmond) en is daarmee geen fijne boete. Tegen een strafbeschikking kan bezwaar worden gemaakt; dat heet het instellen van verzet. Belangrijk is dat dit tijdig wordt gedaan, dat wil zeggen binnen 14 dagen na kennisname van de strafbeschikking. Het is dus belangrijk dat een ontvangen strafbeschikking zo spoedig mogelijk naar ons wordt toegezonden, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. De strafbeschikking kun je sturen via Whatsapp naar het nummer van Adviesbureau Skandara: 06 – 46 44 17 31. Wij helpen je dan graag verder.

Boete betalen CJIB

In sommige gevallen kun je de boete simpelweg niet betalen, vanwege het gebrek aan financiële middelen. Kort en simpel gezegd: je hebt even geen geld om de boete te betalen. Juist dat is een goede reden om de boete aan te vechten. Niet alleen kunnen wij uitstel van betaling regelen, waarmee je even ademruimte krijgt, maar ook kunnen wij aanvoeren dat je onevenredig hard wordt getroffen door de boete. Daarmee brengen wij eigenlijk naar voren dat de boete te hoog is in verhouding tot je inkomen of banksaldo. Een rechter is verplicht om daarmee rekening te houden en kan in dat geval de boete matigen. Dus ook als duidelijk is dat je een overtreding hebt begaan, kan de boete worden gematigd vanwege je financiële situatie. Dit moet uiteraard wel onderbouwd worden. Laat het ons weten als je dit naar voren wil brengen en stuur ons zoveel mogelijk stukken mee (denk aan bankafschriften, printscreens van internetbankieren, uitkeringsspecificaties of loonstroken). Daarmee kunnen we vaak wel een eind komen.

Kosteloze, professionele en kundige rechtsbijstand

Heb je een (onterechte) boete gekregen die je graag wil aanvechten? Adviesbureau Skandara heeft 10 jaar ervaring in het aanvechten van boetes. Hierbij zijn al vele successen geboekt. Wij kijken kosteloos of de boete voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De officier van justitie moet Adviesbureau Skandara betalen, als de boete wordt vernietigd. Als de boete niet wordt vernietigd, krijgen wij niets. Wij zetten ons daarom tot het uiterste in om de boete vernietigd te krijgen.

Uw verkeersboete cjib niet betalen

Bent u het niet eens met de boete die u gekregen heeft? Adviesbureau Skandara heeft 10 jaar ervaring in het aanvechten van boetes. Hierbij zijn al vele successen geboekt. Wij kijken kosteloos of de boete of een straf voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt