cjib verkeersboete - boete niet betalen cjib
30 mei 14:54
2 min.
Verkeersboetes

Boete betalen van het CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is gevestigd in Leeuwarden en int – namens het openbaar ministerie– de opgelegde boetes. Zo ook de verkeersboetes. De brieven komen in een envelop met een paarse kleur en zijn goed herkenbaar. Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen indien je een bekeuring hebt gehad van het CJIB. Als namelijk niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, dan staat de boete in rechte vast en kun je er niet meer onderuit komen. Ook niet als de boete onterecht was.

Verhoging of aanmaning verkeersboete CJIB

Mocht je toch een verhoging hebben gehad, zoals een eerste of tweede aanmaning, is het belangrijk dat je ons zo snel mogelijk daarvan op de hoogte brengt. Je kunt een foto naar ons toesturen via Whatsapp, zodat wij gelijk actie kunnen ondernemen. Wij zijn gespecialiseerd in het aanvechten van verhogingen en hebben al vele honderden aanmaningen kunnen terugdraaien via het CJIB. Stuur dus zo snel mogelijk de inhoud van een eerste of tweede verhoging via Whatsapp naar het nummer van Adviesbureau Skandara: 06 – 46 44 17 31.

 

Bestuurlijke boete niet betalen

Je bent het niet eens met je boete? Als je via ons een verkeersboete CJIB laat aanvechten, dan hoef je die niet te betalen. Bij strafbeschikkingen geldt dat er niet betaald mag worden; dat leidt namelijk tot erkenning van de gedraging. Met andere woorden: als je de strafbeschikking voldoet, dan beken je daarmee dat je schuldig bent aan de overtreding. Niet verstandig dus om die te betalen en het kan ertoe leiden dat je bezwaar wordt afgewezen op formele gronden (namelijk de betaling). Bij een Mulderboete geldt dat er niet betaald hoeft te worden gedurende het beroep bij de officier van justitie, maar het mag wel. Mocht je de boete al betaald hebben, dan wordt de boete automatisch teruggestort op de rekening waarmee de boete is voldaan. Uiteraard alleen als we de zaak hebben gewonnen.

CJIB strafbeschikking

Een strafbeschikking komt op je justitiële documentatie (ook wel strafblad genoemd in de volksmond) en is daarmee geen fijne boete. Tegen een strafbeschikking kan bezwaar worden gemaakt; dat heet het instellen van verzet. Belangrijk is dat dit tijdig wordt gedaan, dat wil zeggen binnen 14 dagen na kennisname van de strafbeschikking. Het is dus belangrijk dat een ontvangen strafbeschikking zo spoedig mogelijk naar ons wordt toegezonden, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. De strafbeschikking kun je sturen via Whatsapp naar het nummer van Adviesbureau Skandara: 06 – 46 44 17 31. Wij helpen je dan graag verder.

Boete betalen CJIB

In sommige gevallen kun je de boete niet betalen van het CJIB, vanwege het gebrek aan financiële middelen. Kort en simpel gezegd: je hebt even geen geld om de boete te betalen. Juist dat is een goede reden om de boete aan te vechten. Niet alleen kunnen wij uitstel van betaling regelen, waarmee je even ademruimte krijgt, maar ook kunnen wij aanvoeren dat je onevenredig hard wordt getroffen door de boete. Daarmee brengen wij eigenlijk naar voren dat de boete te hoog is in verhouding tot je inkomen of banksaldo. Een rechter is verplicht om daarmee rekening te houden en kan in dat geval de boete matigen. Dus ook als duidelijk is dat je een overtreding hebt begaan, kan de boete worden gematigd vanwege je financiële situatie. Dit moet uiteraard wel onderbouwd worden. Laat het ons weten als je dit naar voren wil brengen en stuur ons zoveel mogelijk stukken mee (denk aan bankafschriften, printscreens van internetbankieren, uitkeringsspecificaties of loonstroken). Daarmee kunnen we vaak wel een eind komen.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Ik ben het niet eens met mijn boete

Wij tekenen bezwaar aan bij het CJIB, jij hoeft niets te doen!